Ik ben als ondernemer verdwaald in een woud van betalingskenmerken, acceptgiro’s en blauwe enveloppen. Ik krijg zelfs boetes voor te vroeg betalen!

Ik ping pong nu al 6 maanden met de Belastingdienst. Elk bedrag dat ik overmaak naar hun Postbankrekening, voor onder meer de loonbelasting, lijkt per kerende post terug te komen, of te verdwijnen in de administratie bij mijn bank, in elk geval loopt het steevast ergens spaak.

Het resultaat? Een grote stapel blauwe enveloppen, gemiddeld 2 per week, en een reeks boetes, omdat ik niet op tijd heb betaald, en 40 banktransacties heen en weer.

Dat niet op tijd betalen klopt ook, want de Belastingdienst stuurt de wel op tijd betaalde bedragen vaak klakkeloos retour. En, dan ben ik net weer te laat om wel op tijd te betalen. Is snapte er niks meer van.

De belastingtelefoon

Ik heb gebeld met de Belastingdienst. Zij hebben het allemaal eens rustig uitgelegd. Ik ben klaarblijkelijk niet de enige ondernemer met problemen… De uitleg was verontrustend ingewikkeld.

Als mijn maandelijkse betaling eerder binnenkomt dan dat de Belastingdienst de maandelijkse aangifte heeft verwerkt, dan kan de Belastingdienst mijn betaling niet verwerken. Dan maakt de Belastingdienst het geld simpelweg weer terug over. Ik krijg dus eigenlijk een boete voor te vroeg betalen. Ik heb een persoonlijk assistent nodig om het allemaal voor me bij te houden.

Betalingskenmerk

Een ander probleem is de randomgenerator die de betalingskenmerken bepaalt. Dat betalingskenmerk is een nummer met 16 posities dat je altijd moet invullen bij betalingen aan de Belastingdienst. Dat nummer verandert niet alleen elke maand en voor elke aangifte volgens een ondoorgrondelijke logica, maar als de Belastingdienst geld terug heeft gestort, dan moet je wachten op een nieuw betalingskenmerk, weer in zo’n blauwe envelop, voordat je opnieuw kan betalen.

Hoe kun je dan alsnog op tijd betalen? Het resultaat is dan weer die boete van 50 euro met natuurlijk weer een nieuw betalingskenmerk.

Meebetalen

Natuurlijk betaal ik de belasting die ik moet betalen. Daarmee draag ik mijn steentje bij aan de Nederlandse maatschappij, een sterk Europa en al die andere goede doelen. Mooie nieuwe sluizen bij IJmuiden, vastgoedprojecten van gemeenten en fraude met derivaten bij woningbouwcorporaties. Over de besteding van die belastingen mag ik 12 september weer stemmen.

Maar, waarom moet het allemaal zo moeilijk? Waarom is een automatisch incasso van maandelijkse betalingen voor loonbelasting en omzetbelasting niet mogelijk? Ik doe maandelijks aangifte van loonbelasting en omzetbelasting. Daaruit komt een exact bedrag uit dat ik moet betalen. Ik zeg: incasseren! Dat kan namelijk wel voor de vennootschapsbelasting.

Gegoochel

En, kan dat gegoochel met die random getallengenerator voor het betalingskenmerk niet veel eenvoudiger. Ik heb een fiscaal nummer en beschouw mijn relatie nu gewoon als één enkele ‘rekening courant’.

Belastingen? Ik betaal ze graag. Maar, ik vraag me af, kan het niet allemaal veel makkelijker voor kleine ondernemers.

 

Bron: www.delaatstemeter.com