Vanaf 1 januari is de elektronische factuur in Belgie volledig gelijkwaardig aan de papieren factuur. De ministerraad heeft daarover afgelopen vrijdag in Brussel een ontwerp van koninklijk besluit ondertekend.
Volgens de werkgeversorganisatie VBO kan een grootschalige toepassing van de elektronische factuur het bedrijfsleven 3,5 miljard euro besparen. Dat bedrag is berekend door de Belgian Task Force e-Invoicing.

Bedrijven zullen na 1 januari zelf kunnen kiezen welke methode gebruikt wordt om de authenticiteit van de e-factuur te bepalen. Die vrijheid moet de elektronische facturatie een duw in de rug geven, meldt het VBO in de Standaard.

Niet alleen voor wat betreft het verzenden, ontvangen en verwerken van de facturen, maar ook voor de archivering, staat te lezen op www.engineeringnet.be. Hiermee leidt het initiatief dat GS1 Belgium & Luxembourg deze zomer heeft genomen, en dat mee gedragen wordt door het VBO, FEDIS en alle belangengroepen die met de e-factuur te maken hebben, tot een eerste concreet resultaat.

Nederland als voorbeeld
Met een vlot functionerende elektronische factuur kunnen de Belgische bedrijven volgens GS1 jaarlijks tot 3,5 miljard euro besparen. "Het KB is geïnspireerd door het Nederlandse model," zegt Jan Somers, Deputy-CEO van GS1 Belgium & Luxembourg.
"Begin dit jaar keurden onze noorderburen een besluit goed waarmee alle vorm- en middelvereisten vervielen. Dat is ook de bedoeling van dit KB. Onze Belgian Task Force e-Invoicing is er, mede door de economische crisis, in geslaagd het onderwerp op de politieke agenda te krijgen."

Vanaf 1 januari 2010
Bedrijven zullen vanaf 1 januari 2010 zelf kunnen kiezen op welke wijze ze hun facturen willen uitwisselen: per e-mail, via EDI of nog met andere technieken, en al dan niet beveiligd met een elektronische handtekening. Dit geldt zowel voor het verzenden, ontvangen, verwerken en archiveren van facturen.

Aangezien de BTW-administratie niet meer zal bepalen welke methoden verplicht gebruikt moeten worden om de authenticiteit en de integriteit van een factuur te waarborgen, zullen de bedrijven zelf kunnen kiezen welke oplossing voor hen het meest aangewezen is.

Jan Somers: "Deze flexibiliteit moet de elektronische facturatie een stevige duw in de rug geven. Dat elektronische facturatie wettelijk aanvaard wordt, was vijf jaar geleden een eerste belangrijke doorbraak. De volledige gelijke behandeling van papieren en elektronische facturen, ook voor archivering, is een nieuwe mijlpaal."

Toekomst
"Maar we zijn er nog niet: nu moeten we werk maken van het sensibiliseren van de markt. En ook op Europees vlak blijft er nog veel te doen. Het Belgische EU-voorzitterschap, in de tweede helft van 2010, biedt ons een uitgelezen kans om de elektronische factuur ook op Europees niveau verder te vereenvoudigen."

Bron: Platform Electronisch Factureren