“Inspelen op een grondige kennis van uw klanten om uw debiteurenbeheer te optimaliseren” was het thema dat Edouard Beauvois, CEO van AiVidens, samen met zijn partners Bart Peijnenburg (SAP) en Philippe de Beukelaar (Delaware) behandelden tijdens Credit Expo 2022 in ‘s-Hertogenbosch.

Een dag rijk aan uitwisselingen met de aanwezige bedrijven en gekenmerkt door een reële belangstelling van Credit & Finance managers voor voorspellende en innovatieve credit management oplossingen op basis van Artificial Intelligence.

De verschuiving naar innovatie is een feit, hoewel de weg nog lang is

Bedrijven worden zeker aangetrokken door de anticipatie op het risico van wanbetaling en de nauwkeurigheid van de real-time analyse van het betalingsgedrag van klanten die het gebruik van AI kan bieden, maar de interne implementatie ervan is nog niet vanzelfsprekend. Een grote meerderheid van hen blijft namelijk werken met niet-geautomatiseerde processen, waardoor zij kwetsbaar blijven door het gebrek aan controle over hun uitstaande betalingen.

Edouard Beauvois, CEO van AiVidens: “Veel bedrijven zijn vandaag nog niet vertrouwd met AI. Dit is het gevolg van een bevooroordeelde perceptie van innovatieve oplossingen die blijft bestaan. AI-projecten lijken complex, tijdrovend om te beheren en vereisen een grondige opschoning van gegevens. Maar fintechs zoals AiVidens standaardiseren gegevens, zodat hun gebruikers met basisgegevens kunnen werken en zeer goede resultaten genereren, zonder kolossale dataprojecten aan te vatten. Er is nog een tweede obstakel voor innovatie: gegevensbeveiliging. SaaS betekent uiteraard gegevens in de cloud. Bedrijfsafdelingen zijn zich niet altijd bewust van de geavanceerde beveiligingsmechanismen die SaaS- en cloudproviders bieden en die bedoeld zijn om dit gevoel van onveiligheid te overwinnen, en blijven op hun hoede.”

Gaat u AI gebruiken om het verhoogde kredietrisico aan te pakken?

Na de periode van economische onzekerheid die we nu meemaken, zal er een economische vertraging optreden en zal het kredietrisico toenemen. Onder deze omstandigheden heeft elke betalingsachterstand een impact op de staat van uw debiteurenportefeuille en kost uw onderneming nog meer dan voorheen. De huidige en toekomstige economische situatie maakt het daarom des te noodzakelijker om innovatieve, digitale incasso-oplossingen te gebruiken. Als u deze kans niet benut, zult u hoogstwaarschijnlijk aan efficiëntie inboeten:

  • Slecht begrip van uw klanten en ongepaste acties.
  • Gebrek aan nauwkeurigheid en anticipatie.
  • Hogere kosten in verband met fouten bij incasso-activiteiten.
  • Tijdverlies door het controleren van de verzamelde informatie in de verschillende gebruikte systemen.

Kortom: betalingsachterstanden nemen toe, de klanttevredenheid neemt af en incassoteams zijn overweldigd en gedemotiveerd. Deze handmatige processen vertonen veel tekortkomingen, terwijl innovaties zoals AI automatisering, consolidatie van verschillende systemen, maar ook zichtbaarheid en optimalisatie van liquiditeit mogelijk maken.

Edouard Beauvois, CEO van AiVidens: “De komende maanden zullen belangrijk zijn voor innovatie omdat de huidige economische context voor alle ondernemingen die nog niet met deze transformatie zijn begonnen, ermee kunnen beginnen.”

Innovatie, een universele prioriteit voor bedrijven in 2023.

Om te voorkomen dat deze innovaties alleen worden gebruikt door de grootste visionairen, is het noodzakelijk om bedrijven bewust te blijven maken van AI. Net als de digitalisering van bedrijven kan de overgang naar innovatie geleidelijk en met behulp van deskundigen op dit gebied plaatsvinden. Bedrijven helpen om AI en de toepassing ervan op hun eigen bedrijf beter te begrijpen, wordt het komende jaar een grote uitdaging.

Edouard Beauvois, CEO van AiVidens: “2023 wordt het jaar van de uitvoeringsprojecten. Met credit en finance managers praten we niet over return on investment, maar over het maximaliseren van cash met “return on cash”, dat wil zeggen de extra cash die een innovatieve oplossing oplevert. De kosten van de uitvoering zullen de winst in geld rechtvaardigen. Dit is een nieuwe aanpak waar we bedrijven vandaag bewust van gaan maken.”

Om deze realiteit uit te leggen zijn evenementen zoals Credit Expo een must om bedrijven bewust te maken van de toegevoegde waarde van het gebruik van innovatieve oplossingen, zoals AiVidens.

Bron: Aividens