ABN AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) werken momenteel intensief aan de ontwikkeling van een gezamenlijk landelijk netwerk van geldautomaten. Begin 2019 starten de banken met het overdragen van hun automaten aan GSN. Dit proces moet eind 2020 klaar zijn.

Drie kleinere banken doen niet mee. Binnen gemeenten zijn er op dit moment al vragen over de gevolgen voor burgers en bedrijven.

Sterke daling contante betalingen

In ons land gebruiken we steeds minder cash geld. Er is sprake van een sterke daling van het aantal contante betalingen. In 2016 was het aandeel daarvan 49%, in 2016 45% en in 2017 nog maar 41,4%. Dat heeft mede te maken met het vergemakkelijken van de pinbetalingen door contactloos afrekenen: pinnen op deze nieuwe manier steeg sterk van 17,7% in 2016 naar 40% in 2017.

Ouderen en andere kwetsbaren

De Nederlandse Bank heeft als toezichthouder in zijn ‘Visie op betalen 2018-2021’ van juni jl. gesteld dat in elk geval ouderen en andere kwetsbare groepen contant moeten kunnen blijven betalen.

Geldautomaten nieuwe stijl

Vanwege de daling van het aantal contante betalingen wordt er minder geld opgenomen bij de geldautomaten. Door het nieuwe samenwerkingsverband moet een koude sanering worden voorkomen en adequate spreiding gerealiseerd. Iedereen kan conform een vijf kilometernorm van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer bij de gezamenlijke geldautomaat nieuwe stijl terecht.

Veiligheid

De veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid om dichtbij te parkeren, de aanwezigheid van voldoende straatverlichting, cameratoezicht en het vermijden van plaatsing van automaten onder woningen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de spreiding, veiligheid, voorlichting, klachtenprocedure, gebruiksvriendelijkheid geldautomaten, planning, zie:

Projectupdate gezamenlijk geldautomatennetwerk (juli 2018)

Bron: VNG