Door de zware economische omstandigheden gaan steeds meer bedrijven bankroet. ICT-leveranciers gebruiken het dreigement om de dienstverlening te staken als dwangmiddel om openstaande rekeningen betaald te krijgen. Door het dreigement proberen de ICT-bedrijven zich boven andere schuldeisers te plaatsen. Ze hebben een monopoliepositie doordat ict steeds vaker een hoofdrol in de bedrijfsvoering vervult.

Afkoelingsperiode
Nieuwe wet- en regelgeving moet die machtspositie inperken. Zo kan een curator een leverancier verplichten om ICT-diensten te blijven leveren aan een failliete klant.
Dat staat in een wijzigingsvoorstel van de Faillissementswet. Daarin staat dat een betalingsachterstand uit het verleden geen grond is waarop de leverancier zijn diensten mag staken. Het voorstel bepleit een periode van drie maanden die automatisch ingaat nadat een bedrijf is verklaard, de zogenoemde afkoelingsperiode. In die tijd mag een leverancier niet zomaar zijn ICT-diensten stopzetten.

In de afkoelingsperiode maakt een curator de balans op van de schuldeisers.
Een insolventiejurist onderzoekt vaak de mogelijkheden van een doorstart. De failliete klant moet wel voor de voortgezette dienstverlening betalen. De voorgestelde wijziging geldt alleen voor leveranciers van goederen of diensten die voor voortzetting van het failliete bedrijf noodzakelijk zijn. Het staken van bijvoorbeeld boekhouding als webdienst kan een definitieve nekslag voor een bedrijf betekenen. Bovendien kan het boekenonderzoek van de curator niet plaatsvinden als de ICT-leverancier in een cruciale fase de stekker eruit trekt.

Rechtszaak
De Tweede Kamer moet het wijzigingsvoorstel van de Faillisementswet nog goedkeuren, maar het voorstel dient al als leidraad bij rechtszaken. Begin 2009 wilde ICT-leverancier Siennax de stekker uit de ICT-infrastructuur van het failliete kledingbedrijf Oilily trekken.

Het modebedrijf had rekeningen bij de ICT-leverancier openstaan. Een rechter verplichtte de leverancier om de dienstverlening tegen betaling van de klant met een maand voort te zetten. De rechter woog bij die uitspraak mee dat gebruik van ICT cruciaal was voor een doorstart van het modebedrijf.

Afsluiten
Dat het afsluiten van ICT-diensten een doorbraak kan opleveren in onderhandelingen over openstaande rekeningen, bewees leverancier e-PrivateOffice. Om een curator tot onderhandelen te dwingen, staakte het bedrijf in augustus 2009 de ICT-dienstverlening aan onderdelen van energiebedrijf Eneco.

Het ging om bedrijfsonderdelen van het grotendeels failliet verklaarde energiebedrijf Econcern. Die bedrijfsonderdelen maakte een doorstart bij Eneco. Volgens e-PrivateOffice directeur Reinier Muller probeerde zijn bedrijf al twee maanden tevergeefs met de curator in gesprek te komen over een nog openstaande bedrag van 1,3 miljoen euro.

De leverancier staakte de ICT-diensten, waardoor medewerkers van het energiebedrijf geen toegang tot e-mail, internet, vpn-verbindingen en gehoste applicaties hadden.
Nadat de curator de betaling voor de voortgezette dienstverlening aan de doorgestarte bedrijfsonderdelen verzekerde en de 1,3 miljoen euro werd opgenomen in de lijst van schuldeisers, werd de dienstverlening hervat.

Bron: www.computable.nl