In een voorpagina artikel met de kopregel ‘Deurwaarder kleedt cliënt financieel uit’ van het AD van zaterdag jl. wordt onze organisatie genoemd en geciteerd.

Dat is op zich correct, we hebben reeds een onderzoek geïnitieerd of ons automatiseringssysteem in uitzonderingsgevallen te veel rente heeft berekend. Daarvoor lichten we onze complete portefeuille door, om er zeker van te zijn dat als dat gebeurd is, we die gevallen kunnen achterhalen en corrigeren. Waar te veel door debiteuren is betaald, zullen wij die compenseren.

Het artikel suggereert dat dit probleem zich op grote schaal voordoet. Op basis van ons vooronderzoek menen wij dat daar geen sprake van kan zijn. Niettemin past het bij onze verantwoordelijkheid als gerechtsdeurwaarder om zeker te stellen dat er in geen enkel geval fouten in de interestberekening gemaakt worden.

Daarvoor hebben we maatwerk software laten ontwikkelen die alle renteberekeningen in ons systeem controleert en geconstateerde afwijkingen signaleert. Die afwijkingen worden vervolgens nogmaals handmatig gecontroleerd, omdat afhankelijk van de leverings-voorwaarden van de opdrachtgever c.q. de aard van de vordering, verschillende interest-berekeningen kunnen worden toegepast. Afwijkingen zijn dus niet zondermeer fouten.

Het artikel meldt ook dat ‘onduidelijk is waar de te veel betaalde bedragen zijn gebleven’. Daarmee de indruk wekkend dat deurwaarders de (te veel) betaalde rente in eigen zak steken. Daar is geen sprake van. In alle gevallen komen de geïncasseerde Hoofdsom en Rente de opdrachtgever toe. Er is voor onze organisatie, noch voor onze collega’s, gewin te behalen bij het foutief berekenen van de rente.

We verwachten dat ons eigen onderzoek aan het eind van deze maand kan worden afgerond. De conclusies van het onderzoek zullen we via de pers, onze nieuwsbrief en onze website met u delen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Dick Kruiswijk, te bereiken via 088-5151071 of via d.kruiswijk@groenewegen.com

 

Bron: Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders