Bernard Juffermans treedt per 1 juli 2014 toe tot de Raad van Advies van AcceptEmail. Juffermans is onder meer bekend als de programmamanager van het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS), welke rol hij vanuit De Nederlandsche Bank vervulde.

Als nieuw lid van de Raad van Advies zal Juffermans de directie met raad en daad bijstaan bij het verder uitbouwen van de onderneming. “We zijn heel blij met de komst van Bernard. Zijn kennis en ervaring omtrent SEPA, maar ook op het gebied van organisatieontwikkeling en het begeleiden van complexe processen met veel stakeholders kunnen wij goed gebruiken” aldus Peter Kwakernaak, CEO. “De benoeming van Juffermans past in de groeistrategie van AcceptEmail. Daar waar ons andere RvA lid Tobias Walraven zijn kennis, ervaring en netwerk in het bedrijfsleven heeft opgedaan, vult Bernard dit perfect aan met een achtergrond bij de overheid, toezichthouders en in de financiële wereld.”

 Juffermans onderkent de toegevoegde waarde van AcceptEmail in het betaallandschap. ’’Niet alleen tijdens de SEPA migratie, maar ook in andere trajecten waarbij ik nauw betrokken ben geweest, is gebleken dat de daadwerkelijke behoeften van bedrijven op het gebied van betalingsverkeer, billing en collections niet altijd aansluiten op hetgeen financiële instellingen bieden. Bedrijven zoals AcceptEmail hebben daar een beter inzicht in, en kunnen vooral sneller reageren. Ze vervullen hiermee een cruciale rol in de innovatieve slagkracht van de financiële sector en de BV Nederland. AcceptEmail is niet voor niets door bedrijven als Google benoemd tot een van de vijftig meest innovatieve FinTech-bedrijven in Europa.” 

Bron: www.creditexpo.nl