Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het eerste kwartaal van dit jaar 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen. De hypotheekschuld groeide met 7,1 miljard euro ten opzichte van een kwartaal eerder, naar 861,6 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Beloning werknemers draagt meest bij aan stijging huishoudinkomen

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het eerste kwartaal van 2023. De totale beloning van werknemers groeide met 7,4 procent. Het aantal banen groeide met 0,9 procent, terwijl de cao-lonen 6,6 procent hoger waren. Het gemengd inkomen lag 5,9 procent hoger. Vooral in de gezondheidszorg, horeca en detailhandel nam het inkomen van zelfstandigen toe.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 7,4 procent. Dat komt vooral doordat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat ten opzichte van een jaar eerder met bijna 7 procent toenam. Huishoudens betaalden 9,8 procent meer belastingen en sociale premies.

Om tot het reëel beschikbaar inkomen te komen, wordt het netto beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

Hypotheekschuld neemt toe, schuldquote daalt

In het eerste kwartaal van 2024 nam de woninghypotheekschuld toe met 7,1 miljard euro vergeleken met een kwartaal eerder. De hypotheekschuld loopt sterker op dan vorig jaar doordat de huizenprijzen in het eerste kwartaal hoger lagen dan een jaar eerder en er meer woningen werden verkocht. Doordat de economie nominaal harder groeide, nam de hypotheekschuld als percentage van het bbp af; van 80 procent in het vierde kwartaal van 2023 naar 79,5 procent in het eerste kwartaal van 2024. Dit is het laagste niveau na het vierde kwartaal van 2001.

Bron: CBS