Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de sterkste stijging na het tweede kwartaal van 2002. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers. De hypotheekschuld groeide met 8,7 miljard euro naar 764,8 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Beloning werknemers draagt meest bij aan stijging huishoudinkomen

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. De totale beloning van werknemers groeide met 5,1 procent. Het aantal banen was 3,2 procent hoger en het aantal gewerkte uren groeide met 7,2 procent. De cao-loonstijging kwam op 2,2 procent uit. Het inkomen van zelfstandigen groeide het sterkst in de horeca en de gezondheidszorg. In totaal lag het gemengd inkomen 9,7 procent hoger.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 6,4 procent. Er zijn vooral meer AOW-uitkeringen uitgekeerd. De ontvangen sociale voorzieningen waren hoger, vooral doordat er meer studiefinanciering werd ontvangen. Huishoudens betaalden 6,0 procent meer belastingen en sociale premies.

Om tot het reëel beschikbaar inkomen te komen wordt het netto beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

Hypotheekschuld neemt toe, schuldquote daalt

In het tweede kwartaal van 2021 nam de hypotheekschuld toe met 8,7 miljard euro vergeleken met een kwartaal eerder. Dat is de sterkste toename na het vierde kwartaal van 2008. Doordat de economie harder groeide dan de woninghypotheken namen de schulden als percentage van het bbp af; van 94,6 procent in het eerste kwartaal van 2021 naar 92,7 procent in het tweede kwartaal.

Bron: CBS