Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen twintig jaar steeds meer gaan sparen, vooral om hun hypotheken af te lossen. Strengere hypotheekregels lijken daarvan de oorzaak. Dat schrijft het Centraal Planbureau in het onderzoeksrapport  “Besparingen van Nederlandse huishoudens” dat eerder deze week is verschenen.

De zogeheten spaarquote is sinds 2005 gestegen van min drie procent naar plus twee procent. Het aandeel hypotheekaflossingen in de besparingen nam in dezelfde periode eveneens toe. De schuldpositie van huishoudens is daardoor verbeterd, maar de buffers die gebruikt kunnen worden bij onverwachte tegenslagen, zijn relatief minder aangevuld.

De toename van aflossingen is gedeeltelijk te verklaren door de strengere hypotheekregels die na de kredietcrisis die in 2008 begon zijn ingevoerd. Vooral aflossingsvrije hypotheken zijn sindsdien minder aantrekkelijk geworden. Het aandeel van huishoudens dat een hypotheek aflost, is gestegen van vijfentwintig procent in 2007 naar meer dan vijftig procent nu.

Jongere generaties lossen meer af dan oudere generaties, waardoor het aandeel huishoudens dat hypotheken aflost, verder blijft stijgen. Dit leidt ertoe dat het aandeel aflossingen in de besparingen van Nederlandse huishoudens de komende jaren vermoedelijk verder zal toenemen.

Ook in Denemarken en Zweden stijgt de spaarquote, in tegenstelling tot andere Europese landen. In deze twee landen zijn net als in Nederland maatregelen genomen om de aflossing van hypotheken te stimuleren.

Bron: CPB