In oktober 2009 heeft GGN een tussentijdse meting laten uitvoeren naar het betaalgedrag van de Nederlandse consument. Door middel van deze tweede meting in 2009 wordt het effect van de financiële crisis op het betaalgedrag inzichtelijk gemaakt.

Dit vervolgonderzoek wijst uit dat de gevolgen van de financiële crisis op het betaalgedrag en de financiële situatie van consumenten nu goed zichtbaar zijn. Vooral lager opgeleiden en mensen met een beneden modaal inkomen worden geraakt door de financiële crisis.
Zij hebben te maken met inkomensdalingen, staan vaker rood door geldgebrek, betalen vaker te laat door een tekort op de rekening en hebben grotere betalingsachterstanden.

De hogere inkomens houden nog steeds de hand op de knip, maar betalen hun rekeningen goed. Een opvallende negatieve ontwikkeling is dat de groep mensen met lage inkomens die begin dit jaar al slecht betaalde, gedurende het jaar nog slechter is gaan betalen. 

Samenvattend komt het gemiddelde betaalgedrag eind 2009 iets lager uit dan een half jaar daarvoor. De Betaal Gedrag Index (BGX) is met 1 punt gedaald tot 77. Deze cijfers blijken uit het onderzoek naar betaalgedrag in Nederland, dat onderzoeksbureau Motivaction jaarlijks uitvoert in opdracht van GGN.

Bron: creditexpo.nl