‘Het succes van de energietransitie is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. Zorg er daarom voor dat het voor woningeigenaren financieel aantrekkelijk is om hun huis te verduurzamen. Alleen dán is de energietransitie haalbaar.’

Aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen. ‘Wij zijn van mening dat er snel concrete voorstellen moeten komen om de transitie voor onze inwoners betaalbaar te maken.’

Kabinetsreactie op Klimaatakkoord op Hoofdlijnen

Vandaag reageerde het kabinet op het Klimaatakkoord op Hoofdlijnen. Eerder wees de VNG al op de uitvoerbaarheid van de plannen. De door ons geprefereerde fiscale aftrek van de gebouwgebonden financiering is van tafel. De VNG wil aan de sectortafel samen met het kabinet gaan onderzoeken hoe gebouwgebonden financiering dan wel kan werken voor onze inwoners.

Jan van Zanen: ‘Met het wegvallen van deze vorm van gebouwgebonden financiering, zullen er in samenwerking met het kabinet snel goede financieringsalternatieven voor woningeigenaren moeten komen.’

Randvoorwaarden energietransitie

De energietransitie kan alleen een succes worden als het voor bewoners haalbaar en betaalbaar is hun huis te verduurzamen. Verder moeten gemeenten wel in staat worden gesteld om de extra taken die op hen afkomen ook uit te kunnen voeren. Daarvoor hebben ze voldoende middelen, extra capaciteit en de juiste bevoegdheden nodig. Het Rijk zal gemeenten hierin tegemoet moeten komen. Ook zullen er nog veel vakmensen moeten worden opgeleid die de klus daadwerkelijk moeten gaan klaren.

Zorg om de leefomgeving

Gemeenten hebben de stevige taak om de alternatieven voor aardgas in te passen in de omgeving. Dat zal ertoe leiden dat de wereld ons heen er anders uit gaat zien. Als de energiereductie in het algemeen achterblijft, mag de regio niet de dupe worden omdat zij meer moet gaan opwekken.

Bron: VNG