De snelheid waarmee zakelijke facturen in 2020 worden betaald, stagneert. Waar sinds eind vorig jaar het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven elke maand verbeterde, is het in mei en juni juist verslechterd. De financiële gezondheid van bedrijven als gevolg van de coronamaatregelen speelt hierbij een rol. In het tweede kwartaal van 2020 werden facturen gemiddeld na 39,8 dagen betaald, een lichte verslechtering vergeleken met 2019. Dat blijkt uit de nieuwe Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

“Uit onze nieuwste analyse van betaaldata blijkt dat het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven sinds december vorig jaar met ruim twee dagen is verbeterd: van 40,7 dagen in december 2019 naar 38,4 dagen in april 2020. In mei en juni zien we echter weer een stijging naar respectievelijk 41 en 41,3 dagen”, aldus John Swaab, Consultant Advanced Analytics bij Graydon. Op kwartaalbasis (waarover Graydon normaal gesproken het betaalgedrag rapporteert) bedraagt het betaalgedrag 39,8 dagen. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is sprake van een kleine verslechtering toen facturen nog na gemiddeld 39,2 dagen werden betaald.

Impact coronamaatregelen

De financiële impact van de coronamaatregelen op het bedrijfsleven spelen zeer waarschijnlijk een rol op de snelheid waarmee facturen worden voldaan. Swaab: “We krijgen signalen dat ondernemers de afgelopen maanden beduidend langer op hun geld hebben moeten wachten waardoor hun cashflow onder druk komt te staan. Bovendien missen ze door de huidige situatie ook de gebruikelijke omzet. Daar komt bij dat veel bedrijven gebruik maken van financiële noodregelingen vanuit de overheid. Als zij straks weer volledig op eigen kracht verder moeten en het aantal faillissementen toeneemt, zal dat dit de cashflow nog verder in het geding brengen. Bovenop dit alles zien we traditiegetrouw in het derde kwartaal een verslechtering als gevolg van de zomerperiode. Het zal voorlopig dus nog wel even duren voordat het betaalgedrag zich herstelt.”

Forse verslechtering betaalgedrag Horecasector

Op sectorniveau is de impact van de coronamaatregelen ook duidelijk zichtbaar. In sectoren die door de maatregelen hard getroffen zijn, worden facturen nu een stuk trager betaald. De Horeca bijvoorbeeld, voorheen de snelst betalende sector, voldoet met 41,4 dagen facturen nu gemiddeld 5,2 dagen later dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Andere aanzienlijke verslechteringen zijn zichtbaar in de Cultuur, Sport en Recreatie (40,6 dagen, +3,8 dagen langer) en de (semi)Overheid (41,9 dagen, +4,6 dagen later). “De (semi)Overheid was in het tweede kwartaal van vorig jaar nog één van de snelst betalende sectoren. Hoewel diverse gemeenten en provincies aangeven de betaling van openstaande facturen van ondernemers te versnellen, geldt dat dus niet voor de gehele overheid”, aldus Swaab. Er zijn ook sectoren waar facturen nu sneller betaald worden dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo worden facturen in de Leasesector en de Industrie met 39,2 dagen nu 2,2 dagen sneller voldaan dan in het tweede kwartaal van 2019. Facturen worden met 38,1 dagen het snelst voldaan in de Overige dienstverlening. Dat is maar liefst 4 dagen sneller dan de traagst betalende sector (de Water- en afvalverwerking, 42,1 dagen).

Snelst betalende provincies ongewijzigd

Ook in de meeste provincies is het betaalgedrag verslechterd, al laten Flevoland (-0,6 dagen sneller dan in het tweede kwartaal van 2019), Zuid-Holland (-0,4 dagen) en Limburg (-0,1 dag) een lichte verbetering zien. Facturen worden net als vorig jaar het snelste voldaan in de provincies Zeeland (38,5 dagen), Drenthe en Friesland (beide 39,2 dagen). In Drenthe en Friesland is echter wel sprake van de grootste verslechteringen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (respectievelijk 2,5 en 1,7 dagen langzamer). Net als in voorgaande kwartalen worden facturen het traagst voldaan in Zuid-Holland en Noord-Brabant (beide 40,0 dagen) en Noord-Holland (40,3 dagen). Het verschil tussen de snelst en langzaamst betalende provincie bedraagt daarmee 1,8 dagen.

Betaalgedrag van grote bedrijven aan het MKB

In het tweede kwartaal van 2020 duurde het gemiddeld 41,2 dagen voordat het grootbedrijf een factuur van een MKB’er voldeed. Swaab: “We zien al een aantal kwartalen dat het betaalgedrag van grote bedrijven aan het MKB ruim boven de 40 dagen blijft schommelen en niet verder omlaag gaat.” Het aangekondigde wetsvoorstel om de betaaltermijn voor het grootbedrijf terug te brengen, moet daar verandering in gaan brengen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 (42,7 dagen) is wel sprake van een lichte verbetering. “Mogelijk is dit een signaal dat grote bedrijven hun betalingen aan het MKB hebben versneld om kleine ondernemers in coronatijd tegemoet te komen. De komende tijd zal moeten uitwijzen of deze trend zich voortzet”, aldus Swaab.

Bron: Graydon.nl