Betaalvereniging Nederland is lid geworden van Berlin Group, een pan-Europees standaardisatie-initiatief voor betalingsverkeer. Voor de nieuwe PSD2-diensten heeft Berlin Group eind 2018 het NextGenPSD2-raamwerk voor API-specificaties gepubliceerd. De Betaalvereniging is al vanaf het begin in 2016 actief betrokken bij de totstandkoming van het NextGenPSD2-raamwerk.

Toegang tot de bankrekening

De voorzieningen in PSD2 voor ‘toegang tot de bankrekening’ vormen de basis voor een geheel nieuw distributiekanaal voor bancaire diensten via derde partijen. Een deel van deze diensten is bepaald door de PSD2 – betaalinitiatie en rekeninginformatie – en zijn beschikbaar voor alle betaaldienstverleners met een vergunning in Europa. Het API-distributiekanaal is in toenemende mate gericht op partijen waarmee een bank een specifieke dienstverleningsovereenkomst sluit onder de bredere noemer Open Banking.

NextGenPSD2-raamwerk

Berlin Group zal de komende tijd API-specificaties ontwikkelen voor marktpartijen – schemes, banken, processoren – in het kader van Open Banking, op basis van het NextGenPSD2-raamwerk. De Betaalvereniging ondersteunt de visie dat open, speciaal voor hun doel ontwikkelde interfaces de beste garantie zijn voor een veilige en betrouwbare communicatie via de bancaire infrastructuur tussen derde partijen en betaalrekeninghouders.

Geharmoniseerde API-specificaties

Met het lidmaatschap van Berlin Group versterkt Betaalvereniging Nederland haar betrokkenheid bij de totstandkoming van de geharmoniseerde API-specificaties voor zowel PSD2 ‘toegang tot de betaalrekening’ als toekomstige Open Banking-diensten.

Lees meer over PSD2.

Bron: Betaalvereniging Nederland