Een deel van de klanten van de failliete DSB Bank heeft de rekening over de maand oktober nog niet betaald. Mensen die nog niet hebben betaald, zijn door de curatoren van de bank er per brief op gewezen dat alsnog te doen.

Een woordvoerder van de curatoren bevestigde woensdag een bericht hierover in De Telegraaf. Volgens de zegsman is er bij de klanten enige verwarring ontstaan rondom de maandelijkse betalingen voor leningen of hypotheken. ,,Als gevolg van de noodregeling bij DSB op 12 oktober is het inkomend en uitgaand betalingsverkeer door banken stilgelegd. Wij hebben gevraagd of mensen daarom eenmalig het geld handmatig willen overmaken en de curatoren gelijktijdig een machtiging te geven voor een automatische incasso voor de toekomst'', aldus de zegsman.

Een deel van de klanten heeft echter nog niet voldaan aan de oproep. De woordvoerder van de curatoren wilde niet zeggen om hoeveel mensen het gaat.

olgens de zegsman heeft de onrust rondom DSB in het algemeen niet geleid tot een slechtere betalingsmoraal bij klanten. Wel wijst hij erop dat mensen worden gehouden aan hun betalingsverplichtingen. Hij wijst erop dat het reguliere incassobeleid gehandhaafd blijft. ,,Dus het zou kunnen dat als mensen niet betalen, zij op een gegeven moment een BKR-registratie krijgen'', stelde hij. Iemand met een BKR-registratie staat te boek als wanbetaler, wat het moeilijk maakt om leningen af te sluiten.

Door de ontstane situatie hebben veel klanten van DSB vragen. Daarom hebben de curatoren besloten een callcenter op te zetten.

Bron: Tros Radar