Een groot aantal bedrijven in de Verenigde Staten (33 procent), Canada (34 procent) en Mexico (40 procent) verwacht dat bij steeds meer klanten de betalingsachterstanden zullen oplopen tot meer dan 90 dagen. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun liquiditeitspositie en de continuïteit van hun bedrijf. Vooral de metaalindustrie, bouw- en IT-sector worden hard getroffen door deze verslechterende betalingsmoraal. Dit en meer blijkt uit de Betalingsbarometer Noord-Amerika, waarin Atradius de betalingsmoraal van bedrijven in de VS, Canada, Mexico en Brazilië heeft onderzocht.

In de Amerikaanse metaalsector houdt maar liefst 83 procent van de bedrijven er rekening mee dat betalingsachterstanden zullen oplopen. Dit geldt voor vier op de tien bouwbedrijven en bijna een derde van de IT-bedrijven in de VS. In de Canadese bouwsector maken drie op de vijf bedrijven zich zorgen over oplopende betalingsachterstanden. In Mexico verwacht 64 procent van de bedrijven in de machinesector en 54 procent van de bouwbedrijven en bedrijven die actief zijn in de markt voor duurzame consumptiegoederen dat het langer zal duren om achterstallige facturen bij klanten te innen.

“Nadat het aantal faillissementen in het afgelopen decennium steeds opnieuw is gedaald, is nu voor het eerst sprake van een kentering. Steeds meer bedrijven in Noord-Amerika verwachten dat de betalingsachterstanden zullen toenemen. Deze omslag is vooral het gevolg van koerswijzigingen in het handelsbeleid in de regio in combinatie met een internationale groeivertraging. Hierdoor verslechteren niet alleen de vooruitzichten op insolvabiliteit, maar komt ook het internationale handelsverkeer onder druk te staan”, vertelt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Hierdoor staan bedrijven in de regio bloot aan een hoger risico op wanbetaling door zakelijke klanten. Een efficiënt kredietbeheer is cruciaal voor bedrijven om hun voortbestaan op langere termijn te waarborgen.”

Veel bedrijven nemen maatregelen om hun cashflow beter te beschermen. Zo neemt een groot aantal bedrijven in Mexico (38 procent), de VS (35 procent) en Canada (30 procent) zich voor de kredietwaardigheid van kopers vooraf te controleren.

USMCA heeft gunstige gevolgen voor handel in VS, Canada en Mexico

De Betalingsbarometer van Atradius is ongeveer zes maanden na het ondertekenen van vrijhandelsovereenkomst tussen de VS, Mexico en Canada (USMCA) uitgevoerd. De resultaten zijn veelzeggend voor de USMCA-landen, omdat ruim 56 procent van de export van de ondervraagde bedrijven vanuit deze drie landen plaatsvindt. 18,3 procent van de bedrijven doet zelfs uitsluitend zaken binnen deze regio. Vooralsnog lijkt de vrijhandelsovereenkomst gunstige gevolgen te hebben voor het handelsverkeer tussen de drie landen. Voor 87 procent van de bedrijven in Mexico (in vergelijking met 81,5 procent in 2018) en 92 procent in Canada (ten opzichte van 90 procent  vorig jaar) is de export naar de VS gegroeid of hetzelfde gebleven.

De Atradius Betalingsbarometer voor de NAFTA-landen en Brazilië kan worden
gedownload via www.atradius.nl in de rubriek Publicaties.

Bron: Atradius