Hoewel Nederland is gedaald van een tweede plaats in 2009 naar een zevende plaats in 2010 in de Top 10 van Europese betalingstermijnen is in ons land sprake van een betere betalingsmoraal. Dat blijkt uit het feit dat binnenlandse klanten de gemiddelde betalingstermijn van 30 dagen slechts met één dag overschrijden. Voor buitenlandse ondernemingen geldt dat zij hun facturen zelfs sneller betalen: gemiddeld 36 dagen op een betalingstermijn van 38 dagen. Dit is een duidelijke verschuiving ten opzichte van dezelfde periode één jaar geleden. Toen betaalden binnenlandse klanten de rekening na 35 dagen: een overschrijding van 7 dagen op een termijn van 28 dagen. Buitenlandse klanten betaalden bij een betalingstermijn van 28 dagen na 10 dagen.
In deze achtste editie van de Betalingsbarometer heeft Atradius – één van 's werelds grootste aanbieders van kredietverzekeringen en incassodiensten – voor het eerst ook wereldwijd onderzoek gedaan naar de betalingsmoraal. Het aantal onderzochte landen is in de loop van de tijd uitgebreid van 8 naar 22 landen en er zijn ruim 3.971 bedrijven onderzocht.

In Nederland vindt ongeveer driekwart van de binnenlandse verkoop plaats op krediet.
En voor de buitenlandse verkoop is dit zelfs bijna 80 procent. Uit het jaarlijkse onderzoek komt naar voren dat Nederlandse bedrijven vaker dan gemiddeld bereid zijn op krediet te verkopen. De bereidheid van Nederlanders om op krediet te verkopen, is niet toevallig. Samen met Scandinavië heeft Nederland van alle onderzochte landen de beste ervaringen met klantbetalingen. Het meest tevreden zijn ondernemers over hun zakenrelaties met Duitse klanten, de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Toch slagen lang niet alle ondernemingen erin hun facturen op tijd te betalen, wat mogelijk een gevolg is van de voortdurende economische crisis. Zo wordt ruim een derde van de facturen in Nederland te laat betaald. Als een afnemer zijn betaling uitstelt, gebeurt dit volgens ruim de helft van de bedrijven zonder voorafgaande afspraken. Bij te late betaling is bovendien al snel sprake van een sneeuwbaleffect. Zo stelt 21 procent van de ondernemingen dan niet in staat te zijn de eigen rekeningen te betalen. Voor bijna een kwart is dit bovendien aanleiding specifieke maatregelen te treffen om de cashflow bij te stellen.

Opvallend is dat Nederland in vergelijking met andere landen het minst vaak kortingen geeft aan klanten die snel betalen. Dat geldt voor nog geen kwart voor de ondernemers in vergelijking met 41 procent wereldwijd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vooronderstelling dat kortingen aanzetten tot vroege betalingen niet per se opgaat voor Nederland.

Vinger aan de pols
De belangstelling voor kredietverzekeringen stijgt dan ook en veel bedrijven maken meer werk van het innen van (achterstallige) facturen. Meer aandacht voor debiteurenbeheer zorgt voor een stabilisatie van betaaltermijnen. "Bedrijven benutten de mogelijkheid om onverwachte achterstallige betalingen voor te zijn. Bijvoorbeeld door al in een vroeg stadium contact op te nemen met klanten om te zien of betalingsproblemen te verwachten zijn", vertelt Bert Bruning, algemeen directeur van Atradius Nederland. "Veel Nederlandse bedrijven houden al een stevige vinger aan de pols. 4 op de 10 bedrijven geven aan dat als zij hun beleid op het gebied van kredietmanagement aanpassen, zij dit doen door vaker gebruik te maken van het sturen van herinneringen voor openstaande facturen om de openstaande bedragen alsnog binnen te krijgen."

Koploper Duitsland
Duitsland is met afstand het land met de beste betalingsmoraal wereldwijd.
Duitsland is streng en hanteert zeer korte, en dit jaar nog strengere, betalingstermijnen.
Desondanks betalen zowel binnen- als buitenlandse zakenrelaties snel. Zo voldoen
binnenlandse klanten de rekening al binnen 24 dagen. Hoewel dit 5 dagen is na het
verstrijken van de betalingstermijn van 19 dagen, is dit alsnog veel sneller dan in de
rest van Europa. Dat geldt ook voor buitenlandse klanten, die betalen al binnen 27
dagen: 3 dagen na de termijn van 24 dagen.

Bron: Atradius.nl