De curatoren van DSB Bank zullen deze week iedereen die bij de bank een lening en/of een hypotheek heeft afgesloten per brief wijzen op de verplichting de betalingen aan DSB Bank te blijven voldoen. Het faillissement van de bank heeft geen enkele invloed op die verplichtingen. Alle contracten met DSB Bank blijven in stand. De betalingsverplichtingen blijven hetzelfde als voor het faillissement.

De bankrekeningen van DSB Bank waren al enige tijd geblokkeerd. Ook waren door het faillissement alle automatische incasso's gestopt. De curatoren hebben daarom inmiddels de bankrekening waarop voorheen de betalingen binnen kwamen heropend. Wel zal de betaling door de geldlener of hypotheekgever de eerste keer handmatig in orde moeten worden gemaakt. Betaling kan echter niet geschieden vanaf een DSB rekening.

De curatoren onderwerpen het incassobeleid van DSB Bank aan een grondige analyse om te waarborgen dat dit beleid binnen de regels van het recht valt. Vandaag zijn nadere afspraken met het incassobureau gemaakt om zeker te stellen dat ook tijdens het onderzoek van curatoren binnen de regels van het recht en de normen die gelden voor incassobureaus wordt gehandeld. Schikkingen en akten van cessie zullen vanaf nu uitsluitend met instemming van curatoren worden gesloten.

Ook de mensen die menen dat DSB Bank jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld, moeten aan hun betalingsverplichtingen blijven voldoen. Mocht eventueel later blijken dat mensen recht hebben op een schadevergoeding, dan garanderen curatoren dat zij het na 12 oktober jl. teveel aan DSB Bank betaalde geld terug krijgen.

De curatoren laten op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de problemen van een deel van de DSB klanten. Als zou blijken dat DSB Bank ten opzichte van sommige klanten aansprakelijk is, komen de curatoren met een voorstel voor een regeling. Op welke termijn zo'n voorstel er zou kunnen zijn, is helaas nog niet te zeggen, aldus de curatoren in hun brief. Wel doen zij hun best het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden.

Klanten met een lening of hypotheek van DSB Bank kunnen volgende week op de website www.dsbbank.nl terecht voor meer informatie over de hervatting van het betalingsverkeer. Hier zal tevens een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen verschijnen.

Bron: ANP