Het verbeteren van het insolventierecht leidt volgens nieuw CPB-onderzoek tot meer langetermijn- en minder kortetermijnschuld op de balansen van bedrijven. Dit maakt bedrijven weerbaarder tegen stijgende rentes en krimpende kredietverlening.

Deze effecten zijn prominenter voor grote bedrijven met veel fysieke bezittingen die als onderpand kunnen dienen. Om deze effecten te schatten, gebruikte het CPB zeer uitgebreide internationale balansgegevens van bijna 2 miljoen bedrijven in 27 EU landen over de periode 2004-2019.

Deze resultaten zijn relevant omdat de Europese Unie (EU) de Europese kapitaalmarkten wil versterken door het insolventierecht in Europa te harmoniseren. Dat gaat om procedures rondom het herstructureren of afwikkelen van bedrijven die bijna omvallen of hun faillissement al hebben aangevraagd. Welke rechten crediteuren en debiteuren hebben wanneer een bedrijf in financieel zwaar weer verkeert, verschilt sterk tussen landen.

Deze grote verschillen worden als een obstakel gezien voor het vrije verkeer van kapitaal in de EU. Het kost geld en tijd om uit te zoeken wat je rechten zijn als investeerder wanneer een bedrijf wan betaalt. Het door het CPB uitgebrachte onderzoek geeft inzicht in hoe bedrijven hun financieringsstructuur aanpassen als insolventierecht verandert.

Download: Discussion Paper “European Insolvency Law and Firm Leverage”

Bron: CPB