Vanaf 1 februari is de registratie van zakelijke kredieten en hypotheken verbeterd. Door deze aanpassingen zorgen we ervoor dat je persoonlijke situatie nog beter in kaart is bij ons. Een kredietverstrekker kan dus nog beter beslissen of een nieuw krediet bij je past.

Verbeterde registratie van zakelijk krediet

De arbeidsmarkt verandert en bestaat uit steeds meer mensen die voor zichzelf werken. Voor hun bedrijf sluiten zij zakelijke kredieten af. Het gaat dan om kredieten waarvoor je hoofdelijk aansprakelijk bent. Dat betekent dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor de terugbetaling van het krediet. Voor kredietverstrekkers is het belangrijk om te weten of er zakelijke kredieten zijn die invloed hebben op je privésituatie.

Deze kredieten werden al gemeld bij BKR. Door de registratie op een andere manier te doen, weten kredietverstrekkers nu dat het om een krediet gaat dat zakelijk is afgesloten maar waarvoor je privé aansprakelijk bent.

Verbeterde registratie van hypotheken met een ander onderpand dan je eigen huis

Een hypotheek voor je eigen huis wordt niet bij ons geregistreerd. Alleen als je achterloopt met betalen, kan dit leiden tot een melding bij ons. Een hypotheek met een ander onderpand dan je eigen huis, wordt wel geregistreerd. De afgelopen jaren worden steeds meer van deze hypotheken geregistreerd omdat steeds meer mensen een 2e huis of een ander pand kopen als belegging. De spaarrente is laag en daardoor belegt een groeiend aantal mensen in stenen. Tegenover deze hypotheken kunnen huurinkomsten staan. Daarom worden deze hypotheken binnenkort op een andere manier geregistreerd. Zo weet een kredietverstrekker dat je huurinkomsten kunt hebben.

Bron: Stichting BKR