Ruim kwart bedrijven neemt personeel aan bij kortere betalingstermijnen.

Bedrijven hebben nog steeds te maken met lange betalingstermijnen. De late betaling van facturen zorgt voor inkomstenverlies (47%), liquiditeitsproblemen (49%), rem op de groei (36%) en zelfs vacaturestops (30%).  Rekeningen worden vaak opzettelijk te laat betaald. 58% van de bedrijven zegt dat één van de belangrijkste redenen van te late betalingen opzettelijk is. Maar liefst 70% van de respondenten geeft een inefficiënte administratie als reden om laat te betalen. Dit blijkt uit onderzoek van Intrum Justitia onder Nederlandse bedrijven voor het European Payment Report.

Andere redenen voor bedrijven om laat te betalen zijn geschillen over de geleverde dienst of product (22%), financiële problemen (60%). Snellere betaling zou voor extra banen zorgen. 26% van de bedrijven geeft namelijk aan nieuw personeel aan te kunnen nemen, als betalingstermijnen korter zouden zijn.

Grote druk voor langere betalingstermijn

Bedrijven zetten elkaar ook onder druk om langere betalingstermijnen af te dwingen. 43% van de bedrijven geeft aan gevraagd te zijn een langere betalingstermijn te aanvaarden dan waar ze zich comfortabel bij voelen. Dit speelt het meest bij het MKB. 63% van de bedrijven geeft aan door een MKB-bedrijf gevraagd te zijn een langere betalingstermijn te accepteren, bij 48% ging het om een verzoek van een grote onderneming/multinational en –opvallend genoeg- bij 11% om een overheidsinstantie.

Rick Terra, directeur van Intrum Justitia: “We horen veel optimistische geluiden over de Nederlandse economie. Toch heeft een groot deel van de Nederlandse bedrijven ook nu nog last van lange betalingstermijnen. Het remt de groei en zorgt voor terughoudendheid bij het investeren in het bedrijf en personeel. Als we ervoor kunnen zorgen dat dit weer terug kan vloeien in onze economie, kunnen we weer echte groei realiseren in Nederland.”

8 miljoen bedrijven in Europa zouden investeren in nieuw personeel

Niet alleen in Nederland geven bedrijven aan nieuw personeel te kunnen aannemen als rekeningen sneller betaald zouden worden. Gemiddeld geeft ruim een derde van respondenten in Europa aan nieuwe mensen aan te kunnen nemen, indien betalingscondities verder zouden verbeteren. Omgerekend zou dit gaan om 8 miljoen bedrijven die nieuw personeel zouden aannemen.

Zuid-Europese landen als Spanje, Portugal en Italië kennen de langste betalingstermijn. Italië spant de kroon met een gemiddelde van 80 dagen. Ook op Europees niveau is de belangrijkste reden hiervoor dat debiteuren financiële problemen hebben (70%).

Gevolgen te late betalingen voor bedrijven:

  • Druk op liquiditeit (49%)
  • Verlies van inkomsten (47%)
  • Rem op de groei (36%)
  • Rem op aannemen nieuw personeel (30%)
  • Ontslag van werknemers (21%)

Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor late betalingen? (resultaat voor Nederlandse bedrijven)

EPR_staatje

Bestel hier GRATIS een exemplaar van het European Payment Report 2015

Bron: www.intrum.com/nl/