Woningcorporaties nemen een unieke positie in als het gaat om maatschappelijke relevantie. Ieder mens heeft behoefte aan een veilige plek om te wonen, maar niet iedereen kan een vrije sector huurwoning betalen.

De kerntaak van iedere woningcorporatie is derhalve om betaalbaar wonen mogelijk te maken voor mensen met een lager inkomen. Deze kerntaak brengt in de praktijk een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee, maar kan ook tot betalingsproblemen leiden. Als dat laatste niet op tijd wordt onderkend, kunnen problemen escaleren en dat moet juist voorkomen worden.

In deze tijd waarin het aantal huishoudens met problematische schulden zich op een hoogtepunt bevindt, is het thema huurincasso actueler dan ooit. Huurincasso is complex, omdat je altijd op het snijvlak opereert waar de belangen van meerdere partijen samenkomen:

 • De huurder die graag een goed dak boven zijn hoofd wil hebben;
 • De verhuurder (woningcorporatie) die woonruimte verschaft en daar ook voor betaald wil worden (primaire bron van inkomsten);
 • De maatschappij die er belang bij heeft dat huishoudens goed wonen en niet op straat komen te staan.

Dat laatste is belangrijk, omdat een woninguitzetting in de praktijk tot heel veel sociaal-economische problemen en bijkomende kosten leidt; zowel voor de huurder, de verhuurder als diverse maatschappelijke instanties.

Kennis delen en netwerken

Tijdens het Huurincasso Congres 2016 ligt de nadruk op het delen van kennis en netwerken met collega huurincassospecialisten en diverse dienstverleners op dit gebied. Het doel is om samen na te denken over effectieve oplossingen en een klantgerichte opzet van het huurincassobeleid. In totaal zullen 16 inspirerende sprekers tijdens het Huurincasso Congres een presentatie geven. Een kort overzicht van de tot nu toe bekende sprekers zijn:

 • Arnold Pureveen (CFO de Alliantie – keynote)
 • Prof. Marja Elsinga (hoogleraar Volkshuisvesting, TU Delft – keynote)
 • Jacco Deirkauf (KPMG)
 • Frank Beentjes (10ForIT)
 • Dr.Wim Leplaa (InterActor)
 • Loes Leatemia (Gastvrij Oost)
 • Richard de Bruijn (expert huurincasso & credit management)
 • Diverse praktijksprekers en casestudies

Een diversiteit aan relevante onderwerpen zal de revue passeren, zoals vroegsignalering, statushouders, passend toewijzen, klantgerichte communicatie en uiteraard toepassing in de praktijk.

Serge van Groningen, organisator van het Huurincasso Congres zegt hierover: “De mix van kennis delen en netwerken moet van deze dag een waardevolle event maken voor alle deelnemers, bezoekers en partners.”

Wie ontmoet u? 

Het Huurincasso Congres richt zich exclusief op creditmanagers, teamleiders huurincasso en managers wonen, die verantwoordelijk of zeer nauw betrokken zijn bij het huurincassobeleid van een woningcorporatie.

Gratis deelnemen?

Als u een van de bovenstaande functies vervuld, kunt u in aanmerking komen om gratis deel te nemen aan het congres. Stuurt u in dat geval een e-mail naar: info@nlacademy.nl en vermeldt bij het onderwerp “gratis deelname HIC”.

Vermeldt tevens uw functie en de naam van de woningcorporatie waar u werkzaam bent. Wij sturen u dan een registratiecode waarmee u zich gratis kunt aanmelden voor deze geheel verzorgde, inspirerende dag. Er is plaats voor maximaal 150 deelnemers. Meldt nog aan!

Meer informatie over het Huurincasso Congres kunt u vinden op: www.huurincasso-congres.nl

NL-400x400-Huurincasso-Congres-B

Bron: www.huurincasso-congres.nl