Door de economische crisis hebben aanzienlijk meer mensen in Nederland met financiële problemen te kampen. Veel van deze mensen doen een beroep op schuldhulpverlening om een oplossing voor hun problemen te vinden.

De NVVK betreurt het dan ook ten zeerste dat er op schuldhulpverlening bezuinigd zal worden. “Uit het regeerakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet structureel 20 miljoen per jaar wil bezuinigen op schuldhulpverlening” stelt Joke de Kock, voorzitter van de NVVK. “Juist in deze tijd, waar een grote groep mensen nu pas de effecten van de economische crisis gaan merken, moet je zorgen dat je loketten inricht waar mensen terecht kunnen met hun financiële problemen.”

“Als je wil dat Nederland de crisis duurzaam te boven komt, dan moet je structureel aandacht blijven besteden aan die burgers die door financiële problemen niet kunnen participeren aan de maatschappij. Schuldhulpverlening is dan ook een noodzakelijk instrument om de crisis te boven te komen.”

,,Dit regeerakkoord legt een grote nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van mensen”, vindt De Kock. ,,Feit is dat mensen met financiële problemen moeite hebben om een volwaardig aandeel te leveren aan de maatschappij. Schuldhulpverlening helpt mensen, zodat ze de eigen verantwoordelijkheid kunnen pakken en kunnen participeren. De kosten gaan hier echt voor de baat uit. Juist de komende tijd is er behoefte aan hoogwaardige, breed toegankelijke schuldhulpverlening.”

Bron: NVVK