Het jaarverslag over 2017 van het Bureau Financieel Toezicht is onlangs gepubliceerd op de website van het BFT.

Daarin staat onder meer de mededeling dat het integrale toezicht (sinds 1 juli 2016) het BFT voor nieuwe vragen stelt. Zoals de vraag “of en in hoeverre een toezichthouder behulpzaam mag zijn om maatschappelijke actuele problemen aan te pakken binnen zijn domein en daarmee een adviesfunctie te vervullen. Maar ook de vraag naar de prioriteitstelling: op welk vraagstuk richt zich de beperkte toezicht capaciteit van het BFT en wat krijgt minder aandacht.”

Het BFT rapporteert voorts dat het financiële toezicht op de gerechtsdeurwaarders in 2017 is uitgeoefend door ongeveer 2,2 FTE, derhalve ongeveer 75 kantoren per FTE.
Het integrale toezicht op de gerechtsdeurwaarders is in 2017 uitgeoefend “door nog geen 1,5 FTE”. Stonden er eind 2016 (en eind 2015) nog 22 deurwaarderskantoren op een hoog risico. Een jaar later was dat gestegen tot 31 kantoren, aldus het BFT.

Bron: KBVG.nl