Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft het rapport ‘Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders’ van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het BFT deed onderzoek naar aanleiding van berichtgeving in de media dat gerechtsdeurwaarders te veel rente in rekening zouden brengen.

Niet is gebleken van een structurele en substantiële benadeling van schuldenaren als gevolg van de gebruikte software. Door gerechtsdeurwaarders worden verschillende softwarepaketten gebruikt waarin verschillend wordt omgegaan met de wijze van afboeking van betalingen op de (rente over) schulden. Als gevolg van het hanteren van verschillende methoden van afboeking zijn afwijkingen geconstateerd, die overigens zeer beperkt van omvang zijn.

Het BFT beveelt aan om in de uitvoeringspraktijk te komen tot een eenduidige uitleg van de wet- en regelgeving, de in gebruik zijnde softwarepakketten daarop aan te passen en de goede werking daarvan zoveel mogelijk te garanderen. Voorts acht het BFT het wenselijk dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) haar leden nogmaals oproept om onderzoek te verrichten naar de correcte werking van de renteberekening in de bij hen in gebruik zijnde softwarepakketten.

Een breed samengestelde commissie van de KBvG is bezig aanbevelingen te formuleren over verschillende aspecten van de renteberekening, zoals de wijze van berekening van samengestelde interest en de toerekening van betalingen.

De KBvG verwacht dat deze commissie nog dit jaar met haar bevindingen zal komen. De KBvG zal vervolgens de gerechtsdeurwaarders informeren en nogmaals oproepen de in gebruik zijnde softwarepakketten kritisch te bezien. Daarnaast zullen de bevindingen ook met de softwareleveranciers worden besproken.

Bron: Rijksoverheid.nl