Dat betekent dat deze mensen moeilijk kunnen rondkomen, aan het eind van de maand geen geld meer hebben of niet in staat zijn rekeningen op tijd te betalen. Dat blijkt uit een halfjaarlijks onderzoek van Centiq, een platform van onder meer de financiële sector, overheid en consumentenorganisaties.
Ten opzichte van een half jaar geleden is de financiële situatie van Nederlanders erop achteruitgegaan. Meer dan 40 procent merkt de invloed van de financiële crisis in zijn financiën door verlies van vermogen, daling van het (verwachte) pensioen en van inkomen. De verwachtingen voor de toekomst zijn pessimistischer geworden. Voor het komend halfjaar verwacht bijna een derde de huidige crisis in de portemonnee te blijven voelen, vooral door inkomensdaling.

Onverwachte uitgave
De financiële veerkracht van mensen blijkt ook te zijn afgenomen. Voor meer dan een derde van de Nederlanders is een onverwachte uitgave van boven de 1000 euro een probleem. 28 procent kan een achteruitgang van het inkomen met 25 procent niet langer dan drie maanden opvangen. Bijna 38 procent heeft geen voorzorgsmaatregelen getroffen om de gevolgen van de economische crisis op te vangen.

Bezuinigen
Nederlanders die wel maatregelen nemen, gaan overwegend (41 procent) bezuinigen, 22 procent gaat meer sparen, 18 procent stelt grote uitgaven uit en 12 procent gaat financiële producten heroverwegen. Het meest wordt bezuinigd op uitgaan (53 procent) en vakanties en uitjes (48 procent). Maar ook op de komende sinterklaasaankopen: 23 procent van de gezinnen met jonge kinderen zal hieraan minder uitgeven.

Overschatten
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat veel mensen hun kennis van de (huishoud)financiën overschatten. Terwijl 80 procent zegt goed op de hoogte te zijn van de huishoudfinanciën en deze onder controle te hebben, kan ruim 37 procent slechts een globaal beeld geven van wat op hun betaalrekening staat. Ook zeggen specifieke groepen dat hun kennis over sommige financiële producten tekortschiet. Kennis over rood staan schiet ook tekort. Mensen die wel eens rood staan, denken gemiddeld dat de boeterente 8,6 procent is, terwijl deze momenteel rond de 15 procent ligt.

Inzicht
Centiq liet het onderzoek uitvoeren onder 1137 Nederlanders van achttien jaar en ouder. Centiq vertegenwoordigt 45 organisaties die consumenten wijzer in geldzaken willen maken, ofwel hun financiële inzicht willen vergroten. Het platform is een initiatief van het ministerie van Financiën.

Bron: Groenewegen & Partners