In 2016 zijn 975.343 verkeersboetes verstuurd naar buitenlandse overtreders op Nederlandse wegen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is ongeveer 30 % meer dan de 748.429 verkeersboetes die in 2015 naar een buitenlands adres zijn verzonden. Dat blijkt uit het periodieke Wahv-overzicht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het ministerie van Veiligheid en Justitie over buitenlandse verkeersovertreders.

In zijn algemeenheid is in 2016 een stijgende trend te zien in het aantal geconstateerde verkeersovertredingen in Nederland: in totaal bijna 9,5 miljoen in 2016, tegen bijna 8 miljoen in 2015. De boete voor deze verkeersovertredingen gaat inmiddels in ongeveer een op de tien gevallen naar een adres in het buitenland.

Het vaker kunnen beboeten van buitenlandse kentekenhouders komt ook door de Europese richtlijn Cross Border Enforcement (CBE), waardoor de uitwisseling van kentekengegevens tussen EU-landen makkelijker kan worden gerealiseerd. Hierdoor kunnen de overtredingen die met een digitaal handhavingsmiddel zijn geconstateerd, zoals snelheidsovertredingen en rijden door rood licht, geautomatiseerd worden verwerkt. Nederland wisselde voor 2016 al kentekengegevens uit met België, Duitsland, Frankrijk, Polen en Zwitserland. In juli 2016 is ook Luxemburg aangesloten en vanaf december 2016 nog eens zes landen: Hongarije, Litouwen, Malta, Slowakije, Kroatië en Spanje.

Het merendeel van de verkeersovertredingen door buitenlanders wordt geconstateerd op kenteken door digitale handhavingsmiddelen, zoals flitspalen en trajectcontrolesystemen. In 2016 zijn voor 966.408 verkeersovertredingen geconstateerd op een buitenlands kenteken boetes verstuurd, tegen 742.240 in 2015. Het aantal staande houdingen van automobilisten met een woonadres in het buitenland is ook gestegen: van 6.189 in 2015 naar 8.935 in 2016.

Verder blijkt uit de gegevens van het CJIB dat nog niet voor alle flitsovertredingen op buitenlandse kentekens een boete kan worden uitgestuurd. Het gaat om overtredingen die nog niet in verwerking kunnen worden genomen, omdat er nog geen kentekenuitwisseling in het kader van CBE plaatsvindt. In sommige gevallen kan ook geen boete worden verstuurd wegens een foutmelding op het buitenlandse kenteken. Over deze meldingen wordt in het kader van CBE in EU-verband gesproken.

Naar schatting konden ruim 300.000 geconstateerde ‘flits-overtredingen’ op buitenlandse kenteken niet worden verwerkt in 2016. In 2015 ging het nog om een geschat aantal van 200.000. De stijging hangt ook samen met de landelijk trend dat meer verkeersovertredingen worden geconstateerd in Nederland. Zowel in 2016 als in 2015 kon ongeveer een kwart van de op buitenlandse kentekens geregistreerde overtredingen niet in verwerking worden genomen.

Bron:  Rijksoverheid.nl