In januari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,9 procent groter dan in januari 2018, meldt het CBS. De groei is groter dan in de voorgaande maand. Vooral in woningen, bedrijfsgebouwen en machines is meer geïnvesteerd dan een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Januari 2019 heeft evenveel werkdagen als januari 2018. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in maart iets gunstiger dan in januari.

Omstandigheden investeringen in maart iets gunstiger dan in januari

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in maart iets gunstiger dan in januari volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de krimp van de export omsloeg in een groei en doordat de daling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder omsloeg in een stijging.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bron: CBS