Van de 163 duizend bedrijven die in 2015 van start gingen, hadden er ruim 11 duizend (6,9 procent) in 2018 meer werknemers in dienst dan bij de start. Bij 2,2 procent van de starters kromp het personeelsaantal in deze periode. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, gepubliceerd in het kader van Staat van het MKB.

De groep bedrijven die bij de start in 2015 al minstens 10 werkzame personen hadden (535 bedrijven in totaal), groeide het hardst: liefst 55,1 procent (295 bedrijven) had in 2018 meer personeel in dienst dan in 2015. Van de bedrijven die bij de oprichting in 2015 2 tot 10 werkzame personen hadden groeide het aantal werknemers bij bijna een kwart van de bedrijven. De laagste groei kenden de starters die in 2015 met 1 werkzame persoon begonnen. Van deze groep had ruim 5 procent in 2018 meer werknemers.

Bron: De Staat van het MKB