Ondernemers zijn sinds het einde van 2010 950 miljoen euro minder kwijt aan het naleven van regels en het voldoen aan administratieve verplichtingen.

Dat rapporteert minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 11 juni 2012 aan de Tweede Kamer.

Aan het eind van dit jaar ligt de administratieve lasten ruim 11% lager in vergelijking met 2010. Dat betekent een besparing van bijna 850 miljoen. Door de afschaffing van onnodige regels en voorschriften wordt nog eens 100 miljoen euro bespaard.

Het kabinet heeft bovendien maatregelen voorbereid die kunnen leiden tot bijna een kwart minder administratieve lasten. Daarnaast kunnen de nalevingskosten de komende jaren met 350 miljoen euro dalen. Provincies en gemeenten hebben afgesproken dat ze vanaf 2012 ook de lokale administratieve lasten met 5% per jaar verminderen.

´Er ligt al een duidelijk en goed uitvoerbaar pakket om de regeldruk een kwart verder te verlagen. Een schot voor open doel voor de komende jaren,´ aldus minister Verhagen. 
´De overheid moet de economie niet in de weg zitten. Dat versterkt het groeivermogen en levert inkomsten en banen op.´

De regeldruk wordt op verschillende manieren verlaagd. Zo kunnen ondernemers die auto’s en bestelbusjes verkopen hun producten sneller opleveren omdat kentekenbewijzen sneller worden opgeleverd. Daarnaast wordt de loonadministratie eenvoudiger omdat alle overheidsorganisaties met eenzelfde loonbegrip gaan werken. Dat scheelt ondernemers veel papier- en rekenwerk.

Ook worden de eisen voor elektronische facturen versimpeld zodat ondernemers vanuit hun administratie automatisch facturen aan de overheid kunnen versturen. Ook kan men direct via de eigen computer automatisch de BTW-aangifte naar de Belastingdienst sturen.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen in de toekomst met een internetmodule de VAR-verklaring invullen. Deze webmodule vereenvoudigt en verduidelijkt de VAR-aanvraag. Ook hoeven ondernemers geen registratie meer bij te houden hoeveel ze rijden met hun bestelauto.Bron: Rijksoverheid.nl