Negen van de tien DSB-klanten die een vergoeding hebben aangevraagd bij de Nederlandsche Bank, hebben hun geld terug. Tot heden is bijna 3 miljard euro uitbetaald aan DSB-klanten.

Tot nog toe hebben 225.000 DSB-klanten een aanvraag gedaan voor terugbetaling van hun banktegoeden. Het overgrote deel van de rekeninghouders (85%) heeft digitaal een aanvraag gedaan en binnen enkele dagen het geld terug gekregen. In totaal heeft DNB uitgekeerd aan 210.000 DSB-rekeninghouders.

Ruim 15.000 aanvragen zijn nog in behandeling. De meeste van deze aanvragen zijn op papier gedaan en de verwerking daarvan duurt langer. Ook aanvragen waarbij verrekend moet worden, vergen meer tijd. Volgens de wet moet iedere aanvrager binnen drie maanden een vergoeding krijgen, mits die daarvoor in aanmerking komt.

Ongeveer 100.000 klanten hebben nog geen aanvraag ingediend. Zij hebben hiervoor nog de tijd tot en met maandag 22 maart 2010. Naar verwachting zullen niet alle rekeninghouders zich melden. Rekeninghouders die slechts een heel klein bedrag op een rekening hadden, zijn veelal geneigd om geen aanvraag te doen.

Bron: De Nederlandse Bank