In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld 5 250 euro uitgekeerd aan bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6 procent meer dan in 2020. Vooral in de bedrijfstakken informatie en communicatie, financiële dienstverlening, industrie en specialistische zakelijke diensten lagen de bedragen hoger. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In sommige bedrijfstakken golden in 2020 beperkingen voor het uitkeren van bonussen en winstuitkeringen voor bedrijven die gebruikmaakten van NOW-uitkeringen. Een mogelijk gevolg is dat de bijzondere beloningen hierdoor hoger uitvielen in 2021. Daarnaast is het aandeel voltijdbanen en de gemiddelde arbeidsduur toegenomen. Wanneer er meer uren verloond worden, neemt ook het bedrag aan bijzondere beloningen toe.

Niet in alle bedrijfstakken lagen de bijzondere beloningen hoger: in de energievoorziening, delfstoffenwinning en in het onderwijs en het openbaar bestuur werd gemiddeld per werknemersbaan minder uitgekeerd dan in 2020.

In het onderwijs speelt mee dat werknemers in februari 2020 een eenmalige uitkering ontvingen als compensatie voor een cao-loze periode in 2019. Daardoor lag het niveau van de bijzondere beloningen over 2020 hoger dan in 2021. In het openbaar bestuur was sprake van een administratieve wijziging: door een aanpassing van de regeling van het individueel keuzebudget (IKB) worden sommige bijzondere beloningen niet meer als zodanig waargenomen.

Jaarlonen in vrijwel alle bedrijfstakken gestegen

Behalve in de energievoorziening stegen de jaarlonen – exclusief bijzondere beloningen – in alle bedrijfstakken. Gemiddeld over alle bedrijfstakken ging het jaarloon in 2021 gemiddeld met 2,5 procent omhoog, naar 33 130 euro. De stijging was naar verhouding het grootst in de cultuur, sport en recreatie, waar de jaarlonen met 4,3 procent stegen naar 24 280 euro.

De gemiddelde bijzondere beloning was met 16 460 euro per werknemersbaan het hoogst in de betrekkelijk kleine bedrijfstak delfstoffenwinning. Dat terwijl het een van de bedrijfstakken was waar de bijzondere beloning het meest terugliep in vergelijking met 2020. Boven op het loon (exclusief bijzondere beloningen) ontvingen de werknemers in de delfstoffenwinning 24 procent aan bijzondere beloningen. In de horeca, de bedrijfstak met de laagste bijzondere beloningen, ging het om 8 procent.

Gemiddeld in Nederland bedroegen de bijzondere beloningen 16 procent van het loon.

Bijzondere beloning hoger voor mannen dan vrouwen

Mannen krijgen gemiddeld een hogere bijzondere beloning dan vrouwen. Mannelijke werknemers ontvingen in 2021 gemiddeld 6 580 euro aan bijzondere beloningen per werknemersbaan, vrouwen 3 830 euro. Bij vergelijking van voltijd- en deeltijdwerknemers gaat het verschil alleen nog op bij voltijdwerknemers. Mannelijke en vrouwelijke werknemers die in deeltijd werkten ontvingen gemiddeld evenveel bijzondere beloningen.

Bijzondere beloning hoger bij grotere werkweek

Voor persoonlijke prestaties of de prestatie van de onderneming krijgen werknemers die minimaal 35 uur per week werken (voltijd) een hogere beloning dan werknemers die in deeltijd werken. Zowel de bijzondere beloningen als jaarlonen nemen toe met de arbeidsduur per week.

Bron: CBS