Het afgelopen halfjaar is het aantal mensen met een betalingsprobleem op hun hypotheek afgenomen met 2.215. In totaal zijn er nu nog 110.466 mensen die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. Dit blijkt uit de BKR Hypotheekbarometer van april 2016.

Wezenlijke daling

In oktober 2015 meldde BKR al een eerste positieve tendens. Het aantal mensen met een betalingsprobleem op de hypotheek daalde toen nog beperkt. Met een afname van 2.215 mensen met een betalingsprobleem op de hypotheek is nu sprake van een wezenlijke daling.

Terug naar lager niveau

Sinds 2008 namen de betalingsachterstanden op hypotheken sterk toe. Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR: “We hopen dat we met deze ingezette daling uiteindelijk weer teruggaan naar het niveau van voor de crisis. In 2009 waren er circa 40.000 mensen die moeite hadden om hun hypotheeklasten te voldoen.“

Hypotheek beperkt aandeel in schuldenproblematiek

Betalingsachterstanden op hypotheken, geregistreerd bij BKR, maken slechts een klein deel uit van de totale schuldenproblematiek. De meeste betalingsachterstanden doen zich voor bij de Belastingdienst, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en DUO (studieschulden).

Centraal inzicht helpt samenleving

BKR wijst erop dat een breder zicht op betalingsachterstanden voor de consument, kredietverstrekkers en de samenleving van grote waarde is. Van den Bosch: “Als iemand met bijvoorbeeld een energie- of huurachterstand een lening aanvraagt, is deze betalingsachterstand niet automatisch inzichtelijk voor de kredietverstrekker. Terwijl deze informatie wel van belang is om een grotere betalingsproblemen te voorkomen.”

Samenwerken belangrijk

Naast centraal inzicht pleit BKR voor vroegsignalering en samenwerking om ontstane problemen op te lossen. “Op het moment dat schulden onverhoopt problemen worden, helpt het als overheidsdiensten, commerciële partijen, hulpverleningsinstanties en de consument snel samenwerken aan de oplossing” aldus Peter van den Bosch.

Bron: BKR