In 2012 hadden consumenten meer moeite om hun openstaande rekeningen af te lossen.

Het totaal aantal mensen met een betalingsprobleem op hun lening is nu 700.000. Een toename van bijna 30.000 in het afgelopen jaar. Een procentuele stijging van 7,4 procent naar 7,9 procent. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Kredietbarometer die trends en ontwikkelingen in kaart brengt in het betalingsgedrag van Nederlandse consumenten.

Consument voorzichtiger

Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “Toch lijken consumenten in 2012 voorzichtiger met het afsluiten van een lening. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) zien we namelijk dat het totaal aantal leningen het afgelopen jaar is gedaald. Het aantal betalingsproblemen blijft echter wel toenemen. Een trend die al langere tijd zichtbaar is en ook dit jaar verwachten we dat deze stijgende lijn doorzet.” BKR spreekt van een betalingsprobleem wanneer iemand enkele aaneengesloten maanden zijn lening voor bijvoorbeeld een auto, tv of hypotheek niet terugbetaalt.

Veel andere betalingsproblemen

Van den Bosch geeft aan dat niet betalen vaak geen onwil is. “Er is een groeiende groep mensen die het door omstandigheden simpelweg niet meer op kan brengen om hun rekeningen op tijd te betalen. Bijvoorbeeld vanwege baanverlies of een echtscheiding. En dan kan het ineens snel gaan.” BKR adviseert consumenten om alert te zijn op hun financiële situatie en gebruik te maken van instanties als het Nibud. “Overzicht van alle openstaande rekeningen is hierbij van groot belang. Het gaat immers niet alleen om betalingsproblemen bij leningen. Sterker nog. Consumenten worstelen vooral met het betalen van andersoortige rekeningen zoals de huur, zorgverzekering of een abonnement. Juist deze betalingsachterstanden groeien namelijk harder dan die bij leningen. Op het totaal aan betalingsproblemen hebben wij onvoldoende zicht. De consument is er uiteindelijk de dupe van dat achterstanden niet centraal worden geregistreerd omdat schulden zich nu nog steeds ongemerkt op kunnen stapelen. En bij onzichtbare schulden is niemand gebaat.” aldus Van den Bosch.

Bewustwording

Het periodiek communiceren van trends in het betalingsgedrag van consumenten door middel van de BKR Kredietbarometer, past in de missie van BKR. “Als BKR willen we overkreditering en andere problematische schuldsituaties helpen voorkomen. Inzicht in de ontwikkeling van betalingsproblemen helpt daarbij om schulden voor te zijn in plaats van ze achteraf te signaleren.” zegt Van den Bosch.

Over de BKR Kredietbarometer

De BKR Kredietbarometer is een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. Er wordt van een betalingsprobleem gesproken bij een achterstand op een lopend contract, een codering op een lopend contract of een lopende schuldregeling. De BKR Kredietbarometer wordt twee keer per jaar uitgebracht. De volgende editie verschijnt in juli 2013.

Over BKR

BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het CKI beheert BKR de gegevens over afgesloten kredieten. Zij informeert daarover aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties.

Bron: BKR