In het eerste kwartaal van 2012 is het aantal huiseigenaren met een betalingsprobleem op hun hypotheek gestegen met bijna 2.900.

In totaal kampen op dit moment 65.329 huiseigenaren met een betalingsprobleem. Hiermee zet de stijgende lijn van de afgelopen twee jaar ook in 2012 door. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Hypotheekbarometer.

Verdubbeling betalingsproblemen

Het aantal huiseigenaren dat betalingsproblemen heeft, is in de afgelopen vier jaar verdubbeld. Hoewel nog slechts zo’n 1% van de hypotheeknemers met een betalings-probleem kampt, houdt de stijgende lijn aan. “Als deze trend doorzet, komen er op jaarbasis ruim 11.000 mensen extra in de problemen met de aflossing van hun hypotheek.” zegt Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR. “Met mogelijk gedwongen verkopen als gevolg. Vooral de aanhoudende economische crisis, de oplopende werkloosheid en het toenemend aantal echtscheidingen zijn hier debet aan.”

In gesprek

Ook een stijgende rente kan bij hypotheekverlenging spelbreker zijn. De maandlasten kunnen dan ineens fors hoger komen te liggen. Van den Bosch: “Krijg je als consument het gevoel dat je in de problemen komt, onderneem dan snel actie. Ga niet af zitten wachten tot de betalingsproblemen de pan uit rijzen. Neem bijvoorbeeld contact op met de hypotheek-verstrekker en ga in gesprek. Ook zij zijn gebaat bij een goede oplossing.”

Over de BKR Hypotheekbarometer

De BKR Hypotheekbarometer is een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse hypotheeknemers. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. Er wordt van een betalingsprobleem gesproken bij een betaling-achterstand van meer dan 120 dagen op een lopend hypotheekcontract.
De BKR Hypotheekbarometer wordt twee keer per jaar uitgebracht.

 

Bron: BKR