Het aantal huiseigenaren dat kampt met een betalingsachterstand op hun hypotheek blijft opmerkelijk dalen. Op 1 oktober hadden bijna 80 duizend kredietnemers een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Exact een half jaar eerder waren dat er nog bijna 86 duizend. Dat komt neer op een afname van ruim 7 procent in zes maanden tijd, zo blijkt uit de nieuwe Hypotheekbarometer van BKR. In juli 2015 kende het aantal mensen met een hypotheekachterstand zijn piek. Op dat moment hadden ruim 113 duizend kredietnemers een betalingsachterstand op het aflossen van hun hypotheek. Sindsdien daalt het aantal mensen met betalingsproblemen gestaag. Op 1 oktober 2017 hadden bijna 91 duizend mensen een betalingsachterstand en binnen een jaar tijd is dit aantal met bijna 11 duizend afgenomen. BKR verwacht dat het aantal huiseigenaren met een problematische betalingsachterstand op hun hypotheek de komende tijd verder afneemt.

Het gaat steeds beter

 

Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR: “Het gaat steeds beter met huiseigenaren en dat zie je terug in het aantal kredietnemers met betaalachterstanden op hun hypotheek. Hoewel in het algemeen steeds minder mensen met een achterstand kampen, komen er nog altijd nieuwe gevallen bij. In het afgelopen kwartaal kregen 1750 nieuwe kredietnemers te maken met een betalingsachterstand van minimaal drie maanden. In het aantal nieuwe gevallen is wel een daling te zien. Een kwartaal eerder kwamen er bijna 2100 nieuwe kredietnemers met een achterstand bij en in het eerste kwartaal van 2018 ging het om iets meer dan 2600 kredietnemers.”

 

BKR Hypotheekbarometer

 

BKR publiceert tweemaal per jaar de Hypotheekbarometer. Hierin geeft BKR inzicht in de trends en ontwikkelingen van betalingsachterstanden op Nederlandse Hypotheekcontracten. Er is sprake van een betalingsprobleem zodra de betalingsachterstand minimaal drie termijnen van het hypotheekcontract bedraagt. Als deze achterstand volledig is ingelopen, dan wordt de achterstandsmelding hersteld.

Boilerplate

 

BKR beheert kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie een goede kredietbeslissing kunnen nemen. Hierdoor draagt BKR bij aan verantwoorde kredietverlening en daardoor aan een gezonde financiële huishouding in Nederland. Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij BKR. Hierdoor ontstaat een database met een overzicht van (het betaalgedrag op) alle leningen in Nederland. Naast het beheren van kredietgegevens, richt BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituatie, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. BKR is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat sinds 1965. BKR is onafhankelijk van de kredietverstrekkers.

Bron: BKR