Stichting BKR heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat kredietregistraties onterecht verwijderd kunnen worden. Dit borgt de zuiverheid van het wettelijke stelsel van kredietregistratie en is bovendien een duidelijk signaal aan bedrijven die claimen consumenten – tegen betaling van hoge kosten – van hun registratie te kunnen ‘bevrijden’.

Juridische druk

Stichting BKR verzorgt in Nederland het wettelijke stelsel van kredietregistratie. Er zijn bedrijven die claimen dat zij consumenten van hun terechte registratie af kunnen helpen. Hiervoor worden vaak zeer forse bedragen in rekening gebracht bij consumenten die per definitie in een financieel kwetsbare positie verkeren. Geldverstrekkers worden door dergelijke partijen juridisch en anderszins onder druk gezet om terechte registraties tóch te verwijderen. Eerdere signalen die BKR opving, zijn onlangs krachtig bevestigd door het consumentenprogramma Radar waaruit blijkt dat er heel veel klachten van consumenten zijn omdat zij veel geld betalen zonder resultaat.

Geschiedvervalsing

Een registratie is objectieve informatie over iemands betalingsverleden. Peter van den Bosch, bestuurder van stichting BKR zegt: “Correcte informatie ‘wegpoetsen’ is geschiedvervalsing, waarvan de consument uiteindelijk de dupe wordt. Ook geldverstrekkers moeten kunnen vertrouwen op juiste en volledige informatie voordat zij een krediet of hypotheek aan een consument toekennen”.

Volledig beeld is van maatschappelijk belang

Stichting BKR benadrukt dat kredietregistratie ervoor zorgt dat kredietverstrekkers samen met de consument een nog betere afweging kunnen maken bij de aanvraag voor een lening. Een toetsing bij BKR is voor kredietverstrekkers een hulpmiddel om die specifieke, individuele afweging te maken of het verantwoord is om krediet te verlenen. Indien kredietregistratie geen correct beeld meer geeft, omdat terechte registraties worden aangepast, kunnen consumenten in financiële problemen raken die mogelijk tot een problematische schuldsituatie leiden.

Mét achterstandsregistratie tóch krediet

De kredietverstrekker heeft de zorgplicht om een volledig beeld te verkrijgen rondom de financiële situatie van de consument. Peter van den Bosch: “Dit houdt in dat betalingsproblemen in het verleden moeten worden meegewogen, maar in beginsel geen reden ‘op zich’ zijn om geen krediet te verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om bij herstelde achterstanden onder voorwaarden een NHG garantie te verkrijgen.” Andersom kan het ook geen reden zijn om wel krediet te verstrekken, door betalingsproblemen in het verleden niet mee te wegen, enkel en alleen omdat betalingsproblemen ten onrechte niet meer zichtbaar zijn in de kredietregistratie.

Verscherpt toezicht

Gezien het grote maatschappelijke belang, ziet BKR scherp toe op de juistheid van tussentijds aangepaste registraties en/of bijzonderheden. Zo dienen geldverstrekkers vanaf 1 februari een uitgebreide schriftelijke verklaring aan te leveren aan BKR, indien zij menen dat een registratie toch moet worden aangepast of verwijderd.

Consumentenwaarborg

Het kan voorkomen dat consumenten het niet eens zijn met hun registratie. Consumenten kunnen dan contact opnemen met hun kredietverstrekker. Komt de consument er met hen niet uit dan verwijst BKR naar de onafhankelijke en laagdrempelige Geschillencommissie. Uitgebreide informatie en een stappenplan is te vinden in de brochure op de website van BKR.

Bron: BKR