Op 24 april heeft Bureau Krediet Registratie in Tiel haar jaarcijfers over 2008 gepubliceerd. Volgens de per 1 april nieuw aangetreden directeur Peter van den Bosch blijkt uit de cijfers dat Nederland in deze tijden van economische teruggang voorzichtig omgaat met kredieten. Zowel aan de kant van de consument als aan de zijde van de kredietverstrekker”.

In 2008 hebben aangesloten deelnemers ruim 21 miljoen keer het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) geraadpleegd. Dit is vrijwel gelijk aan het aantal in 2007.

Het aantal inzages door consumenten daalde ten opzichte van 2007 met ruim 11 duizend. Peter van den Bosch: “Vanaf 2004 steeg het aantal raadplegingen door deelnemers gestaag van 17,6 naar 21,4 miljoen in 2007. Deze groei zet in 2008 niet door. Samen met het teruglopen van het aantal inzages door consumenten, kan dit niet anders betekenen dan dat er minder kredieten worden aangevraagd én worden verstrekt. Nederland past zich dus aan aan de economische realiteit.”

In hetzelfde jaarverslag signaleert BKR overigens ook stijgende cijfers, namelijk die van de producten in het kader van risicobeheersing.

“Ja, eigenlijk is dat wel logisch” zegt Van den Bosch: “Kredietverstrekkers kijken – zeker in economisch lastige tijden – goed naar de risico’s. Onze zogeheten BKR Score geeft daarvoor een nadere indicatie. Overigens alleen op basis van puur statistische gegevens en nooit gerelateerd aan persoonsgegevens.”  De stijging van het BKR Score product bedraagt 9,4% ten opzichte van 2007.

Over Bureau Krediet Registratie

BKR is in 1965 opgericht en gespecialiseerd in het verstrekken en beheren van privacygevoelige informatie. Hiervoor onderhoudt BKR verschillende systemen, waarvan het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) het grootste is. Hierin staan gegevens van circa 11 miljoen mensen. Per jaar informeert BKR – op nationaal en Europees niveau – ruim 21 miljoen keer de aangesloten organisaties. Ook consumenten kunnen informeren naar hun eigen gegevens.

BKR helpt voorkomen dat consumenten meer lenen dan verantwoord is en beperkt de financiële risico’s voor de aangesloten organisaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. Het stelsel van centrale kredietregistratie is wettelijk vastgelegd in de Wet financieel toezicht (Wft). Bij BKR in Tiel werken circa 100 medewerkers.

Bron: BKR