Om bedrijfsplannen te realiseren heeft u geld nodig. Indien u echter te weinig zekerheden kunt bieden, is de kans groot dat de bank geen lening verstrekt. In zo'n situatie kan het Borgstellingskrediet MKB (BMKB-regeling) uitkomst bieden: de overheid staat dan garant voor een deel van de lening. Mocht u gedurende de looptijd niet in staat blijken uw lening af te lossen, dan kan de bank voor het bedrag van de borgstelling terugvallen op de overheid. De bank zal daardoor bereid zijn om u een krediet te verlenen.

De BMKB-regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers. Slechts een beperkt aantal mkb-bedrijven is van de regeling uitgesloten. In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun: als u starter bent, als uw investering zich richt op technologische innovatie en als u een krediet wenst af te sluiten voor de bodemsanering van een bedrijfsterrein.

De overheid staat garant voor maximaal het tekort aan zekerheden met een maximum van
€ 1.500.000. In de meeste gevallen staat de overheid voor 45% van het krediet garant. Voor starters en bestaande mkb-bedrijven wordt voor leningen onder de € 250.000 voor 80% garant gestaan. Indien u gebruik wenst te maken van de regeling, gelden onder meer de volgende voorwaarden:

* uw bedrijf kan de bank geen onderpand bieden;
* uw bedrijf heeft een gunstig toekomstperspectief;
* het krediet is niet bestemd voor een project of belegging;

Belang voor de praktijk

De Tweede Kamer is onlangs ermee akkoord gegaan de overheidsgarantie van 80% voor leningen onder de € 250.000 ook in 2011 voort te zetten. Mocht u een krediet nodig hebben, maar u kunt onvoldoende zekerheid bieden, wijs uw bank dan op de BMKB-regeling.
Indien u voor de regeling in aanmerking komt, zijn zij wellicht wel bereid u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsplannen.

Bron: Horlings Belastingadviseurs