Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven in Nederland, heeft berekend dat de bouwsector met e-factureren € 300 miljoen kan besparen. Daarbij wordt aangenomen dat binnen de bouwsector jaarlijks minimaal 18 miljoen facturen worden verstuurd en dat het verzenden en verwerken van een papieren factuur € 25 kost. Om deze voordelen te benutten, wordt begin 2011 wordt een platform voor e-factureren in gebruik genomen.

Elektronisch factureren speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van administratieve lasten in de bouwsector. Voorwaarde hiervoor is dat factuurdata en daaraan verwante berichten op basis van standaarden eenvoudig door administratieve systemen kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd.

Binnen de bouwsector worden jaarlijks minimaal 18 miljoen facturen verstuurd. De kosten van verzending en verwerking van een papieren factuur bedragen circa 25 euro per factuur, voor een elektronische factuur is dit ongeveer 8 euro. De bouwbranche kan dus door elektronisch te factureren ruim 300 miljoen euro per jaar besparen. Door het introduceren van een sectorbrede oplossing, waar zowel kleine als grote bouwbedrijven op kunnen aansluiten, wordt een extra impuls gegeven aan het terugdringen van administratieve lasten.

Volgens Jan van Tuinen, directeur van Bouwend Nederland, komt het nieuwe platform tegemoet aan de wens van de bouwsector: "We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen en eisen ten aanzien van elektronisch factureren", aldus Van Tuinen. "Onze bevindingen zijn verwerkt in zowel de technische als de commerciële vervolmaking van het platform, waardoor het optimaal aansluit bij de wensen die binnen de sector leven. In het begin van volgend jaar nemen we het platform voor elektronisch factureren in gebruik."

Bron: Platform Electronisch Factureren