Waarin onderscheiden de best presterende financiële teams zich van de middenmoot?

In de Marktstudie financiële functie 2015 identificeert PwC zeven factoren die het verschil maken. Een positie in de kopgroep is een kwestie van het vermogen om blijvend te veranderen en in te kunnen spelen op tal van ontwikkelingen. Dat stelt nogal wat eisen aan een CFO, vooral omdat ook de rol van de CFO zelf verandert.

‘Een van de belangrijkste veranderingen die ik zie binnen de financiële functie is hoe traditionele CFO’s doorgroeien naar chief performance officers’, zegt Bas Weber van PwC. ‘In die rol zijn CFO’s bezig met het meetbaar maken van en het sturen op de prestaties van het hele bedrijf. Dat vergt een blik die veel breder is gericht dan op alleen financiën. CPO’s denken ook actief mee over zaken als personeelszaken, verkoop, gezondheid en veiligheid en hoe die de prestaties van het bedrijf beïnvloeden.

Hogere eisen aan vaardigheden

Zo’n bredere rol stelt op zijn beurt hogere eisen aan de communicatieve en sociale vaardigheden van een CFO. ‘Van de CFO van de toekomst wordt steeds meer gevraagd dat hij of zij door het hele bedrijf heen effectief communiceert en invloed uitoefent’, stelt Weber. ‘Die vaardigheden waren al van belang om de relaties met banken, analisten en andere externe belanghebbenden goed te onderhouden, maar er zal een groter beroep op worden gedaan.’

Dit alles vereist van de CFO een strategische visie op de rol van de financiële functie binnen het bedrijf en op de thema’s en concepten die in de marktstudie aan de orde komen, zoals lean finance, digitale technologie en managementinformatie en people management.

Het managen van groei

Daarmee heeft de CFO vandaag de dag genoeg op zijn bord. Waar kostenbesparingen en overleven de voorbije jaren bovenaan de agenda stonden, blijkt het vaststellen van prioriteiten minder eenvoudig nu de economische omstandigheden gunstiger worden.

‘Wij worden veel meer dan een paar jaar geleden gevraagd om bedrijven te helpen bij het opstellen van hun financiële strategie voor de komende drie tot vijf jaar’, zegt Weber. ‘Dat hangt samen met het feit dat bij veel bedrijven groei weer aan de orde is, en met de vraag hoe de financiële functie die groei moet managen. Welke gevolgen heeft groei voor de organisatiestructuur, voor processen en IT-systemen, en voor de manier van werken en de vaardigheden van mensen?’

‘Wij zijn ervan overtuigd dat je deze aspecten in samenhang moet bekijken. Dat kost meer tijd en energie dan bedrijven aanvankelijk bereid zijn erin te steken, maar er is geen kortere weg. Ik zie te vaak dat bedrijven direct aan de knoppen gaan draaien, zonder eerst grondig te analyseren waar ze nu staan en waar ze heen willen.’

Volwaardige businesspartners

De benchmarkgegevens die PwC in de marktstudie heeft verzameld, vormen een goed startpunt voor dergelijke analyses, maar vertellen tegelijkertijd nooit het hele verhaal. ‘Je hebt altijd een kwalitatieve interpretatie nodig om het bedrijf en het verhaal achter de cijfers te leren kennen’, vindt Weber. ‘Een benchmark biedt wat mij betreft vooral inspiratie om na te denken over waar je als bedrijf zou kunnen staan, over hoeveel verbetering te bereiken valt.’

Een van de meest opvallende bevindingen uit de genoemde marktstudie is dat financiële functies gemiddeld maar liefst 25 procent efficiënter kunnen werken. Een kwart van de werktijd wordt namelijk besteed aan activiteiten die als procesverspilling aan te merken zijn of die geautomatiseerd kunnen worden. Bij processen als facturatie en managementrapportage bedraagt de inefficiëntie zelfs meer dan veertig procent.

Verkeerde focus

‘Dat is typisch het gevolg van een verkeerde focus binnen veel financiële afdelingen’, stelt Bas Weber. ‘Veel finance-afdelingen zijn nog vooral gericht op het verzamelen en verwerken van gegevens. CFO’s die de volgende stap willen zetten en vooral de prestaties van een onderneming willen meten en sturen, ontkomen niet aan standaardisatie en automatisering. Dat bereik je alleen door je finance-processen van begin tot eind lean te maken. Alleen zo speel je de mensen en de middelen vrij om financiële professionals door te laten groeien tot volwaardige businesspartners.’

De Marktstudie financiële functie 2015 is tot stand gekomen op basis van meer dan vierhonderd benchmarkopdrachten die PwC heeft verricht in verschillende sectoren en onze observaties in de praktijk. Klik hier voor het volledige rapport.

Bron: PwC.nl