De onrust over de positie van de middeninkomens op de woningmarkt neemt toe.

Ver-huurders, huurders en gemeenten roepen de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief op minister Spies er toe te bewegen de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verho-gen. Dan kunnen woningcorporaties huishoudens met een laag middeninkomen weer aan een woning helpen. Donderdag 2 februari overlegt minister Spies er weer over met de Tweede Kamer, die eerder de zorgen over de huisvesting van middeninkomens deelde.

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, de Woonbond, de VNG, het Stedennetwerk van 32 steden en de vier grote gemeenten wijzen de Tweede Kamer er samen op dat de huidige inkomensgrens (34.085 euro) ertoe leidt dat huishoudens met een inkomen daarboven ‘tussen wal en schip vallen’. Die huishoudens komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kunnen ook niet overstappen naar de commerciële huursector of de koopsector.

Probleemgevallen

De Woonbond overhandigt op 2 februari ruim 4.000 meldingen van gedupeerden (binnengekomen bij het meldpunt ikwiloookwonen.nl) aan minister Spies. Dat gebeurt voorafgaand aan het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer.

Terug naar Brussel

Niets staat minister Spies in de weg om de Europese Commissie een hogere inkomensgrens voor te stellen. Juridische deskundigen bevestigen dat een andere inkomensgrens mogelijk is als Nederland zelf met een voorstel komt dat voldoet aan de voorwaarden voor staatssteun. De Tweede Kamer heeft eerder in een motie toenmalig minister Donner gevraagd naar Brussel af te reizen om daar een hogere inkomensgrens af te spreken.

 

Bron: APS