Bij een opkomst van 72 procent heeft een kleine meerderheid van de Britten gisteren met 51,9 procent gestemd voor uittreding uit de Europese Unie. Naar aanleiding van een onderzoek naar de gevolgen van de Brexit door Atradius, voorspelt de kredietverzekeraar dat:

  • Op korte termijn de Brexit gematigde negatieve effecten op de Nederlandse economie heeft, onder meer door een dalend vertrouwen onder consumenten en investeerders.
  • De Brexit zal leiden tot een lichte stijging van het aantal faillissementen in Nederland.

Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland één van de belangrijkste handelspartners van Nederland. 8 procent van de export gaat naar het Verenigd Koninkrijk, goed voor 2,3 procent van het bruto nationaal product van Nederland. 11 procent van de Nederlandse import is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en bovendien is Nederland een belangrijke investeerder. Zo vertegenwoordigden de Nederlandse investeringen in 2014 een waarde van 176 miljard euro.

Korte-termijneffecten Brexit

De Brexit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor de Nederlandse economie, omdat op termijn handelsbelemmeringen ontstaan tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Atradius denkt dat het bbp in het Verenigd Koninkrijk hierdoor tegen 2030 tussen 2 en 8 procent zal dalen. Tot 2018 blijft het Verenigd Koninkrijk echter toegang houden tot de Europese interne markt. Op de kortere termijn zijn de gevolgen vooral merkbaar in het sentiment van bedrijven en huishoudens. Zo ligt een waardedaling van het Britse pond voor de hand, waardoor de waarde van de Nederlandse investeringspositie afneemt en investeerders terughoudender worden.

Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt mogelijk ook last van onzekerheid over de uitkomst van het onderhandelingsproces dat met de EU wordt gestart. Dit kan zich op korte termijn vertalen in hogere risicopremies op bedrijfsleningen. De Britse uittreding heeft waarschijnlijk ook negatieve gevolgen voor het sentiment van de Nederlandse consument. Of dit tot lagere bestedingen zal leiden, is nu echter moeilijk in te schatten.

Lichte stijging faillissementen

De macro-economische schade van de Brexit blijft vooralsnog beperkt. Zo verwacht Atradius een lichte toename van faillissementen in de landen die het meest met het Verenigd Koninkrijk zijn verweven, zoals Nederland. “Waarschijnlijk zal door de Brexit het aantal faillissementen in Nederland in 2018 ongeveer 2 procent hoger uitvallen (in absolute aantallen circa 100 bedrijven per jaar). Deelsectoren van de Nederlandse economie, vooral in de industrie, zullen hiervan vanwege hun afhankelijkheid van export naar het Verenigd Koninkrijk meer last hebben dan andere sectoren”, vertelt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland.

Ook kansen

“Naast kosten biedt de Brexit echter ook kansen voor Nederlandse bedrijven. Buitenlandse bedrijven die vrije toegang willen hebben tot de Europese markt, zullen hun blik verleggen naar het Europese vasteland. Nederland kan hiervan profiteren door een deel van deze investeringen naar zich toe te trekken. Zo is Nederland vanwege haar hoogwaardige IT-infrastructuur en hoogopgeleide beroepsbevolking gunstig gepositioneerd om zakelijke en financiële dienstverlening aan te trekken”, zegt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius. “In het Verenigd Koninkrijk kende de economie in het eerste kwartaal van 2016 een gematigde groei van 0,4 procent. Vooruitlopend op een Brexit is de wisselkoers gedaald ten opzichte van alle primaire valuta’s. Voor de nabije toekomst verwachten we dan ook geen belangrijke veranderingen. Handelsovereenkomsten moeten uiteraard worden aangepast, maar op korte termijn zal de internationale handel doorgaan en zullen bedrijven profiteren van een lagere wisselkoers”,

Bron: www.atradius.nl