De Europese Unie moet er alles aan doen om de Britse markt zo toegankelijk mogelijk te houden voor ondernemers. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW nu de Britse premier Theresa May de Brexitprocedure in gang heeft gezet om de EU te verlaten.

Nederlandse ondernemers zijn gebaat bij een zorgvuldige Brexit-strategie, benadrukken de ondernemersorganisaties. Niet alleen zijn er miljarden euro’s met de handel met de Britten gemoeid, maar ook tenminste 200.000 banen. Qua toegevoegde waarde is het VK de tweede exportbestemming voor Nederlandse bedrijven. De Nederlandse belangen zijn daarmee groter dan die van veel andere EU-landen.

Markttoegang

Ondernemers moeten een goede toegang houden tot de Britse markt tijdens het hele proces van uittreding, inclusief goede overgangsregelingen. Zo moet de schade door de Brexit zoveel mogelijk worden beperkt. MKB-Nederland, VNO-NCW en hun Europese collega-organisaties BusinessEurope en UEAPME zouden uiteindelijk graag vasthouden aan een douane-unie. Ook is het essentieel dat de Britten zich op de interne markt aan de EU-regels houden, omdat anders het gelijke speelveld wordt verstoord. ‘We moeten het spel stevig spelen, maar uiteindelijk constructief blijven. Zowel het VK als wij hebben erg veel te verliezen,’ aldus de ondernemersorganisaties.

Taskforce Brexit

MKB-Nederland en VNO-NCW en LTO Nederland hebben een speciale Taskforce Brexit ingesteld van leden die regelmatig bij elkaar komen met oog op de Nederlandse positie en belangen. Nu al is er ongerustheid onder ondernemers over het proces en de schade die zij kunnen ondervinden.

Lees ook het artikel ‘Wat de Brexit nou echt betekent’ uit Opinieblad Forum

Bron: MKB Nederland