Incassokosten zijn de afgelopen jaren onderwerp van menig discussie geweest.

Incassobureaus rekenden voorheen dikwijls torenhoge tarieven, zonder dat ze enige verantwoording verschuldigd waren. Sinds de invoering van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten (ook wel wet incassokosten of kortweg WIK genoemd) in 2012, is het stelsel een stuk transparanter geworden. Inmiddels is het al een aantal jaar geleden dat deze wetswijzing plaats heeft gevonden, een opfrissing van uw geheugen kan dus wellicht geen kwaad.

Wet ter normering buitengerechtelijke incassokosten

Voordat de gang naar de rechter gemaakt wordt, doorlopen ondernemingen de buitengerechtelijke incassoprocedure. Kosten die hieruit voortkomen bestaan uit het zelf aanmanen van de debiteur, maar ook bijvoorbeeld het inschakelen van een incassobureau. Deze incassokosten liepen voorheen op onverklaarbare wijze de spuigaten uit. Om dit te voorkomen werd in 2012 de wet ter normering buitengerechtelijke incassokosten in het leven geroepen.

De voornaamste reden voor de invoering van de WIK destijds, was de bescherming tegen onredelijk hoge tarieven. Voor grote ondernemingen zijn hoge incassokosten nog wel te verwerken. Dit geldt echter niet voor consumenten en eenmanszaken. Zij zullen meer moeite hebben om buitensporige bedragen op te hoesten. Om deze groep in bescherming te nemen is het huidige stelsel in het leven geroepen.

Incassokosten: wat is veranderd?

Onder de oude wetgeving was vaak niet duidelijk waarop incassokosten gebaseerd werden. Dit is het eerste probleem wat onder de huidige wetgeving is opgelost. Het is nu glashelder wat ten grondslag ligt aan de gerekende kosten: de hoofdsom van de factuur. Het bedrag wat er gerekend kan worden aan incassokosten is gebaseerd op de originele hoofdsom van de factuur. Dit wordt gedaan op basis van een staffel. Hoe hoger het bedrag van de achterstand, hoe lager het gerekende rentepercentage.

Het minimale bedrag wat u aan incassokosten kan rekenen is vastgesteld op 40 euro. Vanuit het oogpunt van bescherming van eenmanszaken en consumenten is er een maximaal bedrag vastgesteld op 6775 euro. Voor particuliere schuldenaars geldt dat u dus geen kosten mag rekenen die hoger zijn dan dit bedrag.  Zelfs als u in uw algemene voorwaarden een hoger bedrag overeen bent gekomen, wordt het maximum gehandhaafd. Voor zakelijke relaties is dit niet het geval. Als u onderling een ander bedrag overeen bent gekomen, kunt u afwijken van de maximale kosten.

Ook is het sinds de invoering van de WIK verplicht om particuliere klanten een kosteloze herinnering of aanmaning te sturen. U geeft uw debiteur op deze manier de mogelijkheid om binnen 14 dagen te betalen. Geef in de aanmaning wel aan dat u na deze termijn incassokosten gaat rekenen. Als u vergeet hier de toekomstige kosten te vermelden dan kunt u later geen aanspraak meer maken op de gerekende kosten.

 Wanneer is de wet van toepassing?

De wet geldt niet als u met uw zakelijke klanten onderling afspraken heeft gemaakt over incassokosten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u in het contract, of in uw algemene voorwaarden schriftelijk de kosten overeen bent gekomen.

​Hoe weerlegt u debiteurensmoezen? Ga direct naar ons download en download de Cheat Sheet

Bron: Graydon Blog