Schippers die een ernstige betalingsachterstand hebben bij hun bunkerleverancier lopen de kans op de gezamenlijke lijst 'dubieuze debiteuren' terecht te komen.
De bunkeraars die aangesloten zijn bij NOVE hebben besloten wanbetalers te registreren. Ze krijgen namelijk steeds vaker te maken met in betalingsproblemen verkerende binnenvaartafnemers. Anderzijds worden ze zelf ook achter de broek gezeten om de oliemaatschappijen snel te betalen voor hun leveranties.

De bij NOVE aangesloten brandstofleveranciers aan binnenvaart en visserij (BiVi) zijn begonnen met het centraal registreren van dubieuze debiteuren. Bijna alle leden doen eraan mee. Het meldingsysteem is door NOVE eerst juridisch getoetst en is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens.

De deelnemende bunkerbedrijven moeten daarom eerst het protocol accepteren.
Op een afgezonderd gedeelte van het NOVE ledennet kunnen zij de geactualiseerde lijst altijd inzien. Volgens een grote bunkerorganisatie is het opzetten van een dergelijke registratie bijna onontkoombaar geworden

Bron: De Scheepvaartkrant