Duidelijk communiceren, zodat iedereen overheidsinformatie begrijpt. Dat is het doel van de campagne Direct Duidelijk. De komende tijd worden activiteiten georganiseerd om overheden te stimuleren en ondersteunen bij het streven naar duidelijk taalgebruik met ‘Direct duidelijk deals’ en bijeenkomsten.

Om het probleem van onduidelijk taalgebruik aan te pakken start de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) de campagne Direct duidelijk. In het NBO werken de Nederlandse Taalunie en BZK samen met meer dan 70 andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken.

Direct duidelijk deal

Gemeenten en andere overheden die zich bij deze beweging willen aansluiten zijn uitgenodigd om een ‘Direct duidelijk deal’ af te spreken. Hierbij spreekt het bestuur commitment uit om beleid te ontwikkelen op het gebruik van duidelijk taal. De gemeente formuleert doelen, voert uit en evalueert. Ook wordt er gezorgd voor ondersteuning van de medewerkers. Elke gemeente kan zijn handtekening zetten onder de ‘Direct duidelijk deal’.

Wat is duidelijke communicatie?

Veel overheidstaal is onduidelijk en onvoldoende begrijpelijk voor burgers en ondernemers. Daardoor is de communicatie en dienstverlening van de overheid minder effectief en toegankelijk dan ze zou moeten zijn. Direct duidelijk verstaat onder duidelijke communicatie, communicatie:

  • waarin je zo goed mogelijk rekening houdt met je lezers
  • die persoonlijk is
  • waarin je zo helder mogelijk opschrijft wat je bedoelt
  • waarin je je tekst ondersteunt met beeld

Regionale bijeenkomsten

De campagne organiseert drie regiobijeenkomsten om met collega’s van gedachten te wisselen over de beste aanpak om alle burgers te bereiken met duidelijke communicatie. Hier worden ervaringen en tips uitgewisseld van verschillende organisaties die al ervaring hebben met het opzetten van beleid en het organiseren van activiteiten over duidelijke communicatie. Doelgroep voor deze bijeenkomsten zijn: ambtenaren op het gebied van communicatie, dienstverlening, inclusie en laaggeletterdheid.

  • 20 mei om 13.00 uur in het gemeentehuis van Oss
  • 12 juni om 13.30 uur in het stadskantoor van Utrecht
  • 17 juni om 13.30 uur in het gemeentehuis van Hof van Twente.

Aanmelden

Meer informatie

Bron: VNG