De VVCM CashGame® is een combinatie van educatie, entertainment en simulatie. Na de lancering van versie 2.0 hebben de ontwikkelaars niet stilgezeten. Onlangs is een nieuwe website voor de CashGame® live gezet. Deze website, die het unieke spel breder onder de aandacht moet brengen, is te bereiken via www.cashgame.nu.

Waarom een eigen website?

Gaming is snelheid, dat geldt ook voor de CashGame®. Met een eigen website is het spel sneller bereikbaar, beter te vinden en ook effectiever en doelgroepgericht te ‘vermarkten’ via social media, nieuwsbrieven en marketingcampagnes. Wel blijven er verwijzingen naar de VVCM als initiatiefnemer. De CashGame® kan ook worden aangeboden door andere bedrijven waaronder PriceWaterhouseCoopers en KPMG, die hebben geparticipeerd in de ontwikkeling van de CashGame®. De nieuwe opzet geeft de mogelijkheid voor het creëren van een ‘eigen’ landing page, waarvandaan de CashGame® kan worden opgestart. Daarnaast kan het spel uitstekend worden ingezet voor de promotionele doeleinden.

Credit management

Credit management is debiteurenbeheer op een hoger niveau en dat is wat bedrijven bij uitstek nodig hebben om bewegingsruimte te houden. Naast risicotechnische aspecten worden ook de commerciële facetten van het ingezette werkkapitaal meegewogen. Wat kost het eigenlijk? Wat levert het op?

Verstandig ‘creditmanagementbeleid’ verdient topprioriteit. Het beperken van het kredietrisico, de vermindering van het kapitaalbeslag en de toename van de omzet is een kerntaak. Hierdoor komt er meer geld binnen en kunnen mogelijke liquiditeitsproblemen worden voorkomen.

Om het werkkapitaal zo rendabel mogelijk in te zetten, moet een goede balans worden gevonden tussen betalingsrisico’s, kapitaalbeslag en omzet. Dit vereist een goede samenwerking van de afdelingen verkoop en financiën, èn betrokkenheid van credit management nog voor de contracten met (potentiële) opdrachtgevers worden gesloten.

Uiteindelijk gaat het er bedrijfsbreed om dat credit management een bijdrage levert aan het zo rendabel mogelijk inzetten van het ‘schaarse’ werkkapitaal. Soms moet hiervoor ‘nee’ worden verkocht als het betalingsrisico te hoog is, terwijl een andere keer in een vergelijkbaar geval genoegen kan worden genomen met een langere betalingstermijn, als de winstgevendheid van de relatie dit interessant maakt. Credit management kan op deze wijze een bijdrage leveren aan het realiseren van groeidoelstellingen of versterking van de financiële weerbaarheid. Financiële middelen die worden vrijgemaakt, kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om de omzet in een ander segment of in een ander land te laten groeien of de reserves aan te vullen.

Verkorte versie van de CashGame®

Om bedrijven, organisaties maar ook individuen te prikkelen de CashGame® binnen hun organisatie in te zetten, is voor een eerste kennismaking een verkorte versie ontwikkeld.

Het spelen van de volledige versie kost al gauw zo’n 50 minuten. Men moet immers alle 5 rondes spelen en in elke ronde worden 20 vragen (challenges) aangeboden die binnen een tijdbestek van maximaal 10 minuten beantwoord moeten worden. In de verkorte versie is het aantal vragen per ronde teruggebracht naar 5. De beschikbare tijd is ook aangepast en is nu maximaal 3 minuten. Het hele spel kan dan in zo’n 15 minuten worden gespeeld.

De verkorte versie maakt gebruik van dezelfde database als de volledige versie. Iedere keer als je het spel speelt, worden er 25 vragen ‘at random’ uit de database van meer dan 270 vragen gegenereerd. Ook zijn in de verkorte versie zogenaamde business opportunity’s opgenomen, gelijk aan die in de volledige versie.

Ook kun je het spel in competitieverband spelen. Aan het einde van elke ronde kun je de behaalde resultaten van jezelf en je medespeler(s) zien. Alle functionaliteiten van de volledige versie zijn ook beschikbaar in de verkorte versie. De enige uitzondering is het uploaden van je eindresultaat naar de zogenaamde Global Hall of Cash, dat is niet mogelijk. Dit is alleen voorbehouden aan diegenen die het volledige spel hebben gespeeld. Op het Cash Proof-certificaat wordt vermeld dat men de verkorte versie heeft gespeeld.

We verwachten dat door het aanbieden van een verkorte versie nog meer mensen enthousiast zullen worden de CashGame® in de eigen organisatie te introduceren om zo mee te helpen de cashflow te verbeteren doordat er meer bewustzijn is ontstaan voor de gevolgen die bedrijfsbeslissingen kunnen hebben voor de cashflow, opvolgingskosten, de omzet, klant- en medewerkertevredenheid en het milieu.

Geen gebruikersnaam of wachtwoord nodig

De link naar zowel de verkorte (demo) als de volledige (full) versie staat op de homepage. Voor beide versies is geen gebruikersnaam of wachtwoord nodig om het spel te spelen. Meer weten? Kijk op www.cashgame.nu.

Bron: De Credit Manager #2 2017