Het CBS heeft recentelijk het rapport ‘Schuldenproblematiek in beeld 2015-2018’ gepubliceerd. Dit rapport laat zien dat 8,3 procent van de huishoudens in Nederland te maken had met geregistreerde problematische schulden. Van 2015 tot en met 2018 is dit percentage licht afgenomen met 0,3%. Het is nog onduidelijk hoe de cijfers zich de komende tijd gaan ontwikkelen.

Het CBS deed het onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Nooit eerder werd er op zo’n gedegen manier onderzoek gedaan naar de omvang en ontwikkeling van de schuldenproblematiek in Nederland. Het rapport omvat alle beschikbare cijfers over schulden in de periode 2015 tot en met 2018.

Schuldhulpverlening geen einddoel

De KBvG vindt het goed dat deze cijfers nu beschikbaar zijn. Arjan Boiten, penningmeester van de KBvG: “Het rapport geeft inzicht in de omvang van de schuldenproblematiek in Nederland. Wat opvalt is dat van de geregistreerde huishoudens met problematische schulden 16% in beeld is bij de schuldhulpverlening. Het betekent dat de andere 84% dus níet in beeld is. Het kan zijn dat die mensen om wat voor reden uitvallen bij de aanmelding voor schuldhulp. In de praktijk komen we juist díe mensen tegen. Dat zijn mensen die wel kunnen maar niet willen betalen of mensen die problematische schulden hebben maar geen hulp zoeken. Schuldhulpverlening is wat ons betreft een hulpmiddel, niet het einddoel. Het gaat er juist om dat mensen, waar dat mogelijk is, zelf hun financiën weer kunnen beheren en leren hoe ze zelf verantwoordelijkheid nemen om uit de schulden te blijven.”

Bron: KBVG