325 duizend bijstandsuitkeringen eind 2012

Eind december 2012 werden er 325 duizend bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar verstrekt. Dat zijn er 9 duizend meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Sinds begin 2009 is het aantal bijstandsuitkeringen met 66 duizend  toegenomen. Terwijl de stijging in 2010 uitkwam op 26 duizend, ging het in 2011 en 2012 beduidend minder snel. In beide jaren nam het aantal bijstandsuitkeringen met 9 duizend toe.

De toename in 2012 komt geheel voor rekening van de bijstandsontvangers van 27 jaar of ouder. Het aantal uitkeringen aan deze leeftijdsgroep nam met 14 duizend toe. Deze ontwikkeling past bij het beeld van een verslechterende arbeidsmarkt. De werkloosheid stijgt en het aantal banen neemt af.

Ondanks de gestegen werkloosheid is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 27 jaar in 2012 met 5 duizend gedaald. Dit hangt samen met overheidsbeleid om de instroom in de bijstand te beperken. In het laatste kwartaal van 2012 is het aantal bijstandsuitkeringen aan jongeren overigens niet verder afgenomen.

De ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen varieert per gemeente. Het loopt uiteen van een toename van 13 procent in Breda tot een daling van 7 procent in Haarlemmermeer. De groei in de vier grote steden ligt onder het landelijk gemiddelde van 3 procent. In Amsterdam was het aantal bijstandsuitkeringen in 2012 vrijwel stabiel.

Bron: CBS